Orange Movement: rijzende zon

Print Friendly, PDF & Email

De politieke manifestatie van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) op 19 januari jongstleden in de Olifant, heeft vriend en vijand verrast met de geweldige opkomst. Het is geen toeval dat een grote massa op de been was. De samenleving heeft een duidelijk signaal gegeven aan de VHP dat ze hoop en vertrouwen heeft in de VHP en haar leider Chan Santokhi. Als de bevolking geen hoop en vertrouwen had in de VHP, was de massa weggebleven.

De grote opkomst is tevens een krachtig signaal aan het adres van de regering Bouterse-Adhin dat de bevolking geen hoop en vertrouwen meer heeft in de zittende regering vanwege haar verspillend en corruptief faciliterend beleid. Met de geweldige opkomst is Bouterse in feite terugverwezen naar de berm, dat betekent dat deze regering in 2020 moet inpakken. Het volk is nu wakker; het wil verandering.

Waarom is er hoop en vertrouwen in VHP, Orange Movement?
De VHP is opengesteld voor alle Surinamers, ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging of kleur. De partij is daarin ruimschoots geslaagd, dat zie je aan de samenstelling van de kernen, structuren en het hoofdbestuur. Door het transformatieproces van de partij sluiten veel mensen zich aan bij de VHP, waardoor de partij hard op weg is de grootste nationale partij van Suriname te worden. Er is een enorme belangstelling voor de oranje partij vanwege haar daadkracht, ervaring, kennis en kunde.

De partij is intensief bezig slimme projecten uit te voeren. Vooral de binnenlandbewoners hebben er veel profijt van deze slimme projecten. Er worden trainingsprojecten verzorgd, waardoor zij zelfstandige ondernemers worden. Kennis en kunde worden bijgebracht aan de samenleving, waardoor ze niet afhankelijk hoeft te zijn van de overheid. Naast de slimme projecten, biedt de VHP hulp aan sociaal-maatschappelijke organisaties, sportorganisaties etc. De VHP is meer dan alleen een politieke partij.

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat de partij 70 jaartjes jong is, een oude partij met een nieuwe generatie, nieuw elan, nieuw leiderschap, nieuwe visie en een nieuwe hoop voor vele Surinamers, voortbouwende op 70 jaar ervaring. Een hoop die in feite al sterk ontwikkeld is in de samenleving en die ons als partij inspireert. De bevolking gelooft er heilig in dat de VHP in staat is het land uit de crisis te halen. De VHP, de Orange Movement, wordt nu door grote delen van de bevolking gezien als de rijzende zon.

Het doel van de VHP is om Suriname te redden; het land moet uit de financieel-economische crisis gehaald worden. De armoede, criminaliteit en corruptie moeten uitgebannen worden en de milieuramp die zich aan het voltrekken is bij de Irene-vallen, moet gestopt worden. Het volk moet zonder meer bevrijd worden van het juk van de regering Bouterse-Adhin. Dus tijd om ervoor te zorgen dat de regering Bouterse-Adhin in mei 2020 verdwijnt van het toneel.

Na de geweldige politieke manifestatie is Eugène van der San zodanig in paniek geraakt dat hij in de pen is geklommen om uitleg te geven over goed en kwaad. In het praatprogramma Bakana Tori op SRS was het niet mals: Limbo ging tekeer als een duivel in een wijwatervat. Maar de VHP heeft geen tijd voor zulke mensen en laster. Via apps en sociale media worden haatzaaiende berichten gelanceerd om de VHP in een kwaad daglicht te stellen. De VHP houdt zich niet bezig met racisme, etniciteit of wat dan ook; de partij kent Surinamers. De VHP gaat personen binden; ze gaat de partij maken tot een grote bromki djari (‘bloementuin’). De VHP gaat voor 28 zetels of meer. De VHP, de Orange Movement, is de rijzende zon; ze gaat Suriname redden. RedSu.

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG