Nicolás Maduro versus Jennifer van Dijk-Silos

Print Friendly, PDF & Email

Maduro alludeert op mogelijke burgeroorlog in Venezuela
De omstreden Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft nog enkele uren vooraleer een deadline verstrijkt om vervroegde verkiezingen in Venezuela uit te roepen. In een interview heeft hij gealludeerd op een mogelijke burgeroorlog. “Alles hangt af van de graad van waanzin en agressiviteit van de noordelijke imperialisten en hun westerse bondgenoten”, zegt Maduro in een interview.

Lees verder hier op Suriname Herald d.d. 3 februari 2019, link https://www.srherald.com/buitenland/2019/02/03/maduro-waarschuwt-voor-burgeroorlog-in-venezuela/

Van Dijk-Silos alludeert op mogelijke burgeroorlog in Suriname

In juni 2016 ontving de krijgsraad een brief van de procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday, waarin de pg zei opdracht te hebben ontvangen van president van de Republiek Suriname, Desi Bouterse, om de ‘vervolging van de gebeurtenissen van 7, 8 en 9 december 1982 met onmiddellijke ingang moet worden beëindigd’ op grond van artikel 148 van de Grondwet. De krijgsraad legde de brief van de pg naast zich neer. Jennifer van Dijk-Silos, ex-minister van Justitie en Politie, vond dat daardoor de staatsveiligheid in gevaar werd gebracht. Tijdens een persconferentie die zij daarover had belegd, zei ze, ik citeer:

Zij noemt de uitspraak van de krijgsraad in het 8-decemberstrafproces, diverse malen een climax. Burgers vertrouwen rechters niet meer, volgens de minister. Er ontstaat ongehoorzaamheid over vonnissen, die naast zich neergelegd worden. De grondwet wordt volgens de minister zo vertrapt. Hierdoor is de staat in gevaar. Dit valt onder het begrip ‘abstracte staatsveiligheid’.

“Als de situatie zo doorgaat, geloof mij, het kan, ik zeg niet dat dat het is, het kan een wortel zijn van een burgeroorlog. En weet je waarom. Laten wij realistisch zijn. Ik heb niet voor niemendal verwezen naar de grootste politieke partij… Als er zoveel onrechtvaardigheid is, dat artikel 148 van de Grondwet niet toepasselijk is op de voorzitter van een politieke partij, wat denk je dat de achterban van een politieke partij op den duur gaat doen als dat maar voortgaat.”

De ex-minister merkt op dat zij niet bezig is met intimideren, maar geeft uitleg.

Bron: lokale nieuwssite d.d. 2 juli 2016

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG