ABOP: samengroeien in het nieuwe jaar

2019 is het jaar van het varken. Foto: Getty Images

Conform de Chinese kalender, is 2019 het jaar van het varken, een dier dat rijkdom en geluk symboliseert. Dit wordt een veelbelovender jaar dan het jaar van de hond dat nu afgesloten is.

In het Westen gebruiken wij de Gregoriaanse kalender en start de telling vanaf de geboorte van Christus. De Chinese kalender is veel ouder. Deze gebruikt maan- en zonnestanden en koppelt twaalf dieren aan elementen zoals aarde, vuur en hout. Elk van de twaalf dieren bezit zijn eigen karaktereigenschappen die betrekking hebben op personen die in dat jaar geboren worden. De kinderen van het jaar varken (2019) worden gelukkige, succesvolle mensen met veel vrienden.

Dit is een nieuw jaar waarin veel tekortkomingen van de voorgaande jaren moet worden opgevuld. In de politiek zullen veranderingen plaatsvinden, dit vanwege de verkiezingen in het komende jaar. Gelukkig zijn er steeds meer gepassioneerde en toegewijde Surinamers die zich inzetten voor het welzijn van allen. En die op zoek zijn naar economische oplossingen om de schadelijke effecten van menselijk handelen te verminderen.

Projecten moeten in dit jaar worden gerealiseerd en de verdiencapaciteit van ons land moet aanzienlijk aangesterkt worden. Hoge exportkosten, overheidsbureaucratie en een schrijnend tekort aan financiële middelen, zijn slechts enkele problemen die de export en de productie van Surinaamse goederen nekt.

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkeling Partij (ABOP) wenst u vooral succes in elke onderneming en in dit nieuw jaar. Het is ons streven alle vaderlandlievende en democratisch ingestelde personen ongeacht ras en religieuze overtuiging te bundelen om ons land samen te ontwikkelen.

De ABOP wenst u heel veel geluk toe.

ABOP

VANDAAG