Reactie op artikel ‘Statenleden benadrukken tekort aan leerkrachten’

Statenleden uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben tijdens hun werkbezoek aan Suriname een beroep op Suriname gedaan om te helpen met het oplossen van het tekort aan leerkrachten in hun eilanden. Vooral op Curaçao is er een groot tekort aan onderwijsgevenden. ABOP-assembleelid Dinotha Vorswijk heeft tegenover Suriname Herald echter ontkend dat er sprake is van het ronselen van Surinaamse leerkrachten voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Er is geen sprake van ronselen. Alle drie landen hebben het tekort aan leerkrachten aangegeven, maar Curaçao heeft het benadrukt en heeft gevraagd hoe Suriname een bijdrage kan leveren. Het land heeft een probleem en dat probleem is kenbaar gemaakt, merkt het assembleelid verder op.

Lees verder hier op Suriname Herald d.d. 13 februari 2019, link https://www.srherald.com/suriname/2019/02/13/statenleden-benadrukken-te-kort-aan-leerkrachten-geen-sprake-van-ronselen-in-suriname/

Ook in Nederland kampt de overheid met een tekort aan leerkrachten. ThePostOnline plaatste op 12 februari 2019 het volgende nieuwsbericht:

Lerarentekort loopt verder op tot 35.000, vooral talen en exacte vakken
Het aantal vacatures in het onderwijs groeit sterk. In het basisonderwijs zijn de problemen het grootst in de Randstad, maar deze breiden zich de komende jaren uit over de rest van Nederland, maakte uitkeringsinstantie UWV bekend.

In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open, evenveel als in heel 2017. Op middelbare scholen is het volgens het UWV vooral moeilijk om docenten talen en exacte vakken, zoals wiskunde en scheikunde, voor de klas te krijgen.

Het aantal vacatures in het onderwijs groeit al jaren. Dat komt doordat er relatief veel 55-plussers werken, die met pensioen gaan.

Scholen proberen de lerarentekorten al tijden op te lossen door jongeren en mensen uit het bedrijfsleven te interesseren voor het beroep. Ook proberen ze leraren uit andere regio’s te werven. […..]

Sommige scholen in Nederland geven nog maar vier dagen les, omdat de mankracht voor de gewone vijfdaagse schoolweek ontbreekt. Ook komt het voor dat klassen naar huis worden gestuurd, omdat een leerkracht ziek is.

Zullen Surinamers gevraagd of ongevraagd bereid zijn een heel kleine bijdrage te leveren aan het tekort aan leerkrachten in hun voormalig moederland Nederland?

Ahmad Jhawnie

VANDAAG