Hoefdraad mastermind achter ontslag governor

Glenn Gersie, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname

Hoewel het ontslag van governor Glenn Gersie als een donderslag bij heldere hemel kwam, was dat voor velen geen verrassing, maar wel verontrustend. De regering heeft de afgelopen week steevast hardnekkig ontkend dat governor Glenn Gersie ontslagen zou worden. De ‘gossips’ die daarover al geruime tijd gonsden, werden door ministers Soewarto Moestadja en Gillmore Hoefdraad afgedaan als stemmingmakerij, leugens, gossip en vals nieuws.

Waarom het ontslag van de governor in een waas van geheimzinnigheid? Waarom geen transparantie? Waarom werd er steevast gelogen? Moestadja was slechts de boodschapper van Hoefdraad, om de leugens van hem aan het parlement en de samenleving over te brengen. Het is duidelijk dat zowel Hoefdraad als Moestadja geen waarde hechten aan normen en waarden.

Deze regering neemt normen en waarden niet serieus. Ik vraag me af waar die maatschappelijke verloedering vandaan komt. Wat is de reden voor het toenemende onfatsoen, asociaal gedrag en zelfzucht. Ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat de maatschappelijke verloedering is begonnen na de staatsgreep van 25 februari 1980. Na de staatsgreep zijn normen en waarden in ernstige mate ondergraven en dat heeft diepgaande invloed op de samenleving gehad.

Het is nu duidelijk dat de regering geen goede bedoelingen heeft met het ontslaan van de governor, als we naar de vele financiële deskundigen luisteren. Met het ontslaan van Gersie, beoogt Desi Bouterse meer greep te kunnen krijgen op de Centrale Bank van Suriname, waardoor hij zijn eigen futu boi daar kan plaatsen, die wel bereid is om aan monetaire financiering te doen.

Hoefdraad is ongetwijfeld de mastermind achter het ontslag van Gersie, want Bouterse heeft geen kennis van monetaire financiering. Dus op instigatie van Hoefdraad is Gersie ontslagen. Volgens financieel deskundigen heeft Gersie, zijn been stijf gehouden om aan monetaire financiering te doen en dat is de druppel die de emmer heeft doen overlopen.

Bouterse en Hoefdraad zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan om Gersie te ontslaan; het is zeker een weloverwogen besluit geweest van hen. Het is duidelijk dat het een-tweetje is geweest tussen Bouterse en Hoefdraad. Ashwin Adhin en de rest van de ministers droegen zeker geen kennis van het ontslag van de governor; ze zijn gewoon de poppetjes van Bouterse.

De regering zegt dat er absoluut geen reden is om bezorgd te zijn over de ontwikkeling van de economie, de uitspraken van Bousaid en Ramautarsing bij de recente VES-receptie hebben totaal geen economische grondslag. De berichtgeving van de regering is een grote klinkklare onzin. Waarom is het ontslag van de governor dan in een waas van geheimzinnigheid gehuld?

De ex-directeur van de Hankrinbank heeft in een interview op ABC duidelijk gesteld dat we armer gaan worden en de koopkracht gaat dalen. De namen die hij heeft gehoord voor de post van governor bij de Centale Bank van Suriname zijn in het kwadraat incompetente personen, in het kwadraat onbetrouwbare personen; het zijn politieke zetbazen van deze regering.

Laat ik duidelijk zijn: “Bouterse en Hoefdraad bedreigen het volk met het ontslag van de governor; ze gedragen zich onmaatschappelijk. Daar moeten we zeker voor waken als volk.”

Idris Naipal

VANDAAG