Niet jij, maar regering is wanpresteerder

Enkele burgers die op het Kerkplein protesteren tegen de regering Bouterse. Foto: Suriname Herald

Dat er sinds de behandeling in De Nationale Assemblee en nu nog zoveel ophef is over de rij- en voertuigenbelasting, bevreemdt mij niet. De wijze waarop de huidige regering is omgesprongen met geld van het land heeft mij ook niet verbaasd. Er is geld over de balk gegooid en in zakken verdwenen van familie en politieke vrienden. Als een hongerige bloeddorstige – in deze gelddorstige – leeuw heeft de regering op grote voet geleefd en steeds meer en meer geld uit de zakken van burgers geklopt. En terwijl door deze handelingen de ontwaarding van het Surinaamse geld plaatsvond, gingen de salarissen van burgers niet evenredig omhoog. Dit betekent dat mensen steeds minder met hun geld kunnen doen.

De afgang van de economie kan geïllustreerd worden met het feit dat de koers tijdens de regering-Venetiaan nog SRD 2.80 was voor 1 Amerikaanse dollar. Nu is die rond SRD 8 voor een dalla. Onder andere consumptiegoederen zijn hierdoor duurder geworden. Alsof dat niet voldoende is, zijn vrienden van de regering in dienst genomen die torenhoge bedragen aan loon dan wel vergoeding voor hun diensten ontvangen. Bedragen van SRD 80.000 voor een minister van Financiën toen govenor. Btw, ik heb het niet over de heer Gersie, want die deed het voor veel minder en unlike de vorige deed hij een fantastische job. SRD 60.000 voor een directeur van een ziekenhuis en wat vers in het geheugen is, is de US$ 20.000 die aan een consultant van Financiën wordt betaald.

Dit vindt allemaal plaats terwijl het volk steeds verder wegzakte. Mensen kunnen hun huurhuis niet langer betalen en moeten met gezin en al terug naar hun ouderlijke woning. Weer anderen moesten hun auto’s die nog afgelost moeten worden, inleveren bij de autodealer. Velen hebben nu niet een bijbaan, maar hebben meerdere nevenberoepen. Dan komt als klap op de vuurpijl de Wet rij- en voertuigenbelasting alsof het volk niet genoeg ellende meemaakt. De NPS had tijdens de behandeling van deze wet gewaarschuwd voor de gevolgen. Deze partij waar ik trots lid van ben, heeft nota genomen van de ontevredenheid en de onmacht van het volk om deze belasting te betalen. En wanneer de huidige regering persisteert bij het verarmen van het volk door gelegenheidswetgeving te maken zoals deze, zal de NPS bij regeerverantwoordelijkheid deze wet met meeste spoed terugdraaien. Chapeau voor de groene partij.

De denkwijze van de NPS geniet van mij en met mij zoveel anderen veel bijval. Mensen die de belasting betalen, veroordeel ik niet, immers velen zijn bang voor de zogenoemde strafmaatregelen die zijn aangekondigd. Het woordje bang popt weer op zoals dat aan de orde van de dag was in de jaren 80. Nu nog bang, terwijl je in een mooi Suriname, een land dat geacht wordt democratisch te zijn, zit. Bang dat men je gaat opsluiten, terwijl uitgerekend die mensen de dief zijn en zelf de bak in moeten. Bang om op te komen voor jouw rechten via een juridische strijd. Welnu, ik ben niet bang, want niet ik of jij, maar de regering is wanpresteerder. En dan kan jij je afvragen of ik die belasting ga betalen. Mijn antwoord is dan: “Lees dit stuk opnieuw.”

Wayne Telgt

VANDAAG