Unie van Surinaamse Vrouwen solidair met Venezolaanse vrouwen

Demonstranten in Venezuela. Foto: EPA

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) feliciteert alle vrouwen met Internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit verspreid over de hele wereld. De USV verklaart zich solidair met de vrouwen van Venezuela die strijd voeren tegen het dictatoriale regime van president Nicolás Maduro. Het hoogste regeringsniveau van Venezuela is volgens de Verenigde Naties schuldig aan grootschalige en grove schending van mensenrechten.

Bijkans 3,4 miljoen Venezolanen zijn gevlucht om de economische en humanitaire crisis. Vrouwen en kinderen lijden honger. Door chronische voedsel- en medicijntekorten en een hyperinflatie leeft volgens de Verenigde Naties ruim 85 procent van de Venezolanen onder de armoedegrens. Venezuela is in 25 jaar bijna onherkenbaar veranderd. De droom van de revolutie van Hugo Chávez en zijn opvolger Maduro ligt in duigen. Hulpgoederen worden door president Maduro geweigerd door landsgrenzen af te sluiten. Een ernstig moreel ethische verwerpelijke daad voor een ‘socialistische’ leider.

De CNN-correspondent in Caracas heeft in zijn verslag van 2 februari in CNN Newsroom de steun van ‘kleine landen als Suriname’ aangehaald als teken van het regionaal en internationaal isolement van het regime van Maduro. De regering-Bouterse heeft tijdens de stemmingen op de vergaderingen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) met een handvol landjes gestemd voor erkenning van de dubieuze verkiezing van Maduro. Met deze ondersteuning heeft Suriname zich verbonden aan een dictatoriaal regime dat zich schuldig maakt aan ernstige schendingen van mensenrechten. Dit is een dieptepunt voor het volk van Suriname en internationaal een slecht imago voor ons land.

De USV doet een oproep aan onze regering om zich niet te verschuilen achter nationale wetten die inmenging verbieden, doch de internationale wetten inzake mensenrechtenschendingen te eerbiedigen. Zij spreekt de hoop uit dat onze regering alles in het werk zal stellen om de Venezolaanse regering op te roepen de hulp wel toe te laten. Venezuela verkeerd in een ernstige humanitaire crisis. Volgens lokale hulporganisaties kampen 300.000 kinderen met ondervoeding. Negen van de tien ziekenhuizen hebben te weinig medicijnen. Ondersteuning van een land waarvan het volk in ernstige nood verkeerd is een morele plicht van elke natie. De USV roept de regering op om ook haar morele plicht jegens het volk van Venezuela na te komen. En ervoor te waken dat ons land en volk niet in een avontuur wordt meegesleept dat wij niet kunnen dragen.

Unie van Surinaamse Vrouwen

VANDAAG