Mangrovebossen versus runderteelt

“In Guyana leeft 90 procent van de bevolking in een smalle strook langs de kust. Guyana is zich goed bewust van de grote waarde van mangrovebossen voor het behoud van die kustlijn. De bossen dienen immers als buffer tegen hevige stormen en overstromingen. Net daarom wil Guyana een deel van het internationale klimaatbudget geïnvesteerd zien in de mangroves. […..]

Naast de cruciale bufferfunctie zijn mangroves ook belangrijk, omdat ze lokale gemeenschappen voorzien van hout en brandstof, rijkelijke visbestanden en ze slaan veel C02 op.”

Bron: Suriname Herald d.d.31 maart 2019, link https://www.srherald.com/buitenland/2019/03/31/guyana-wil-deel-van-de-klimaatfinanciering-voor-behoud-mangrovebossen/

“Mangroves maken maar 0,7 procent uit van alle bossen op aarde. Toch kunnen ze 2,5 keer zoveel CO2 opslaan als wat de mens jaarlijks produceert. Een studie uit 2017 schat de totale hoeveelheid aan CO2 die wordt vastgehouden door mangroves op 4,2 miljoen ton. Als deze massa vrijkwam zou dat het equivalent zijn van de jaarlijkse CO2-uitstoot van China en de Verenigde Staten samen.”

Bron: mo.be d.d. 12 januari 2019, artikel ‘Nieuwe mangrovebossen aan de kust van Myanmar neutraliseren tonnen CO2’

De waarheid als een koe: veestapel stoot te veel broeikasgassen uit

Vorige week is een niet-bindend akkoord gesloten tussen de landbouwsector en de Vlaamse overheid om de methaanuitstoot van de rundveeteelt te reduceren.

De Vlaamse rundveestapel is verantwoordelijk voor 89 procent van de totale enterische emissies. Enterische emissies is de methaanuitstoot die vrijkomt bij de verteringsprocessen bij dieren. Het engagement is om deze uitstoot met 19 prcent te verminderen tegen 2030. Als tegen 2025 de broeikasgasuitstoot niet is gedaald, dan zal de veestapel snel moeten krimpen.

Bron: Knack.be d.d. 31 maart 2019

Mòòòòò#keep#calm

Ahmad Jhawnie

VANDAAG