President is geen staat

Hektrawler. Foto: Suriname Herald

In de Grondwet van de Republiek Suriname heeft het Nationaal Leger onder andere de taak tot de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname. President Desi Bouterse heeft de vorige week met de visserijsector een onderhoud gehad, waarbij hij heeft aangegeven dat de Chinese trawlers het land moeten verlaten, omdat ze geen vergunning zullen krijgen om hier te vissen.

Onlangs zijn twee van de zes Chinese fabrieksschepen gesignaleerd in de Surinaamse wateren tussen Coppename en Albina en zouden zij vermoedelijk hebben gevist.

De waarnemend directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Deepak Jairam, heeft terecht gehandeld en de Kustwacht gevraagd op te treden tegen illegaal vissen door de Chinese fabrieksschepen in Surinaamse wateren. De Kustwacht zou verder moeten communiceren met het Bureau Nationale Veiligheid (BNV), die kennelijk inmiddels in verhoogde staat van paraatheid zou moeten zijn.

Deze aangelegenheid is, door het vermoedelijk handelen van vissen door de Chinese fabrieksschepen in de Surinaamse wateren, niet alleen meer een vraagstuk van LVV geworden door het niet hebben van een visvergunning, maar is ook een kwestie geworden van het Ministerie van Defensie, door het schenden van de territoriale integriteit en soevereiniteit en vervolgens ook het Ministerie van Justitie en Politie. De minister van Juspol, Stuart Getrouw, zal de procureur-generaal, Roy Baijnath Panday, zo omstandig mogelijk moeten informeren en vragen een strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijk onwetmatig handelen van de Chinese fabrieksschepen te onderzoeken en die aan de ketting te leggen.

Het vissen en niet hebben van een visvergunning is niet van deze tijd. Regelmatig worden kleine vissersboten in de Corantijnrivier door de Kustwacht opgebracht en de bemanning in detentie geplaatst, waarvan er afstand wordt gedaan van het vaartuig en na het betalen van een transactieboete aan het Openbaar Ministerie, worden de kapitein en bemanningsleden daarna in vrijheid gesteld.
Gelijke monniken, gelijke kappen.

Het mogelijk moedwillig optreden van vissen zonder een geldige visvergunning door de Chinese fabrieksschepen moet niet beloond worden.

De staat is nu aan zet.

Roy Nanhkoesingh

VANDAAG