Tattoos in de zorg: een feitelijke reactie van het EFS College COVAB

Print Friendly, PDF & Email

Op 3 mei 2019 verscheen in een publicatie van dagblad De West een artikel van Akash Seebarran, voormalige student van het EFS College COVAB, over zijn onterechte afschrijving vanwege het hebben van een tatoeage op zijn linkerarm. Het EFS College COVAB vindt het belangrijk dat de gemeenschap in deze zaak beschikt over feitelijke informatie.

In 2016 is de nationale kledingcode opgesteld door de Suriname Nursing Body en goedgekeurd door de toenmalige directeur van Volksgezondheid. In deze kledingcode is opgenomen dat verplegenden en verzorgenden geen zichtbare tattoos mogen hebben. Deze kledingcode is opgestuurd naar alle zorginstellingen in Suriname en wordt ook door hen als zodanig gehanteerd.

Ter oriëntatie geven wij aan dat tattoos in de zorg wereldwijd wel zijn toegestaan met duidelijke regulatie richtlijnen. Aanstootgevende symbolen zijn echter niet toegestaan in de zorg.

Vanuit het beginsel dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor eenieder en dat mensen niet uitgesloten kunnen worden van onderwijs ter wille van tattoos, is het EFS College COVAB wel gestart met het inschrijven van studenten met een tattoo. Helaas merken wij dat instellingen, op basis van hetgeen overeen is gekomen in de nationale kledingcode, weigeren de studenten stageplekken te bieden. De opleidingen van het EFS College COVAB zijn voor een deel theoretisch en voor een deel praktisch. Het praktische deel moeten de studenten in de zorginstellingen volgen.

Het is onnodig te zeggen dat de studenten in een heel lastig parket terechtkomen als zij geen stage kunnen lopen. Daar studenten (na de zorgvragers) de meest kwetsbare groep binnen het gezondheidszorgsysteem zijn, is het EFS College COVAB al geruime tijd bezig met stakeholders te praten over hoe de verpleging en verzorging in Suriname anno 2019 zou moeten omgaan met tattoos.

Het EFS College COVAB plaatst wel de kanttekening dat terwijl studenten met zichtbare tattoos geweigerd worden er verplegenden en verzorgenden binnen de zorginstellingen zijn met zichtbare tatoeages. Hierdoor wordt de wijze waarop de nationale kledingcode wordt toegepast door de diverse actoren discutabel.

De minister van Volksgezondheid heeft op 31 januari 2019 de Raad voor Verpleging in Suriname, (RaVeSu) geïnstalleerd. In deze raad hebben zitting alle verpleegkundige directeuren van alle zorginstellingen en de Medische Zending. Vorige maand is het onderwerp tattoos besproken, waarbij leden van RaVeSu hebben aangegeven mee te zullen werken aan het oplossen van dit probleem door de aanpassing van de nationale kledingcode.

Het EFS College COVAB hoopt dat in aanloop naar de wijziging studenten met een zichtbare tattoo niet weggestuurd worden van hun stageplek. Het hoopt dat deze aanpassing op korte termijn een feit zal zijn, waardoor ook student Seebarran weer zijn opleiding mag continueren.

EFS College COVAB

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG