Corrupte ministers voortaan niet ontslaan

Het regeringsgebouw. Foto: Suriname Herald

Aan president Bouterse en als er ooit eens andere presidenten komen, wil ik gaarne een voorstel doen. Als ministers in vier jaar tijd gestelde doelen niet kunnen halen, wat kunnen nieuwe ministers dan in amper één jaar? Deze mensen moeten zich nog voorbereiden, ze moeten zich nog veel tijd aanmeten om na te gaan hoe zij voor zichzelf, vrienden, familieleden behoorlijke voordelen kunnen bieden dan wel veilig kunnen stellen…en dan pas tijd inlassen voor algemeen belang of regeringsdoelen. Dit privégedeelte is bijna niet meer te ontkennen of weg te denken als niet rigoureus strafrechtelijk of corrigerend wordt opgetreden.

Dus laten we de gestelde doelen op papier zetten voor deze nieuwe ministers en afvinken wat ze gaan doen in twaalf maanden naast hun dagelijkse taken….een transparante tijdlijn om dan ook lering te trekken voor de toekomst. Als dit namelijk kan, dan is het goed om voortaan ministers te benoemen voor net geen vol jaar en dan hoeft de gemeenschap wettelijk hun ook niet levenslang meer te verzorgen na het einde van hun functie en de maatschappij heeft er veel voordeel van. Kan het in kaart brengen al bij deze toevallige reshuffeling?

Maar veel belangrijker is het volgende. Bij aantreden van een nieuw kabinet moeten nieuwe kandidaat-ministers voortaan een intentieverklaring tekenen. Hierin moet worden opgenomen dat als 50 procent van de gestelde doelen binnen drie jaar niet zichtbaar zijn, dan wordt men oneervol ontslagen.

Verder wordt opgenomen dat indien men een corruptieve daad heeft begaan, er een taakstraf zal moeten worden uitgevoerd. Ze worden onder curatele gesteld door de president. Dus geen ontslag meer, maar de resterende tijd werken tegen 50 procent salaris met doelen uitvoeren volgens plan en tijdlijn. Wordt er vervolgens in de eerste helft van deze resterende tijd niet goed gewerkt, dan volgt oneervol ontslag. Ministers hebben in vier jaar genoeg tijd om zaken in landsbelang goed uit te voeren.

Wie als kandidaat-minister zich niet kan vinden in de intentieverklaring wordt dan uiteraard geen minister. Er zal een zuivering komen in names and faces en alleen capabele, integere, hardwerkende, eerlijke en waarachtige Surinamers zullen aanschuiven in het kabinet voor landsbelang. Dit is mijns inziens de enige en beste oplossing na evaluatie van voorgaande kabinetten om Suriname te behoeden van corrupte en falende beleidsmakers.

President, doe als eerste uw voordeel met deze innoverende lancering om Suriname welvarend te kunnen ontwikkelen. Aan alle politieke partijen wil ik meegeven dat dit voorstel als verkiezingsissue een meetbare strategie is om vervolgens uit te voeren in het nieuwe kabinet..

Hein Taus

VANDAAG