‘Golden Triangle’: SPSB, Financiën en CBvS

De grootschalige corruptieve handelingen binnen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) kunnen volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien aangeduid worden als ‘de grootste nationale corruptiezaak in Suriname’. “Het gaat niet alleen om werkrekeningen van Financiën waar dagelijks 3 tot 4 miljoen op gestort wordt, maar om een nationale criminele bende die huis heeft gehouden bij de SPSB door miljoenen te trekken. Erger nog, onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname,” zegt de VHP’er aan Dagblad Suriname.

Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie Financiën, is één van de personen die reeds vòòr de onthulling van Vakcentrale C-47 al bezig was informatie over misstanden bij de bank te verzamelen. Samen met Dagblad Suriname bekijkt hij de gelekte documenten over de vermeende grootschalige corruptie en fronst hij ook zijn wenkbrauwen over de klinkende namen die op de lijst voorkomen.

Bonusquote: “Wanneer een aannemer bijkans SRD 60 miljoen declareert voor werkzaamheden die niet eens een 3 tot 4 miljoen kosten, dan weet u welke ravage er binnen ons financieel circuit verricht is. Dit alles draagt bij aan de chaotische situatie bij de banken,” aldus Gajadien.

Lees meer op website Dagblad Suriname artikel ‘Gajadien: ‘Nationale criminele bende heeft huisgehouden bij SPSB’, link http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/gajadien-nationale-criminele-bende-heeft-huisgehouden-bij-spsb/ [d.d.10 mei 2019]

Ahmad Jhawnie

VANDAAG