Surinaamse Bermudadriehoek

Eurobiljetten. Foto: Shutterstock

Het kasreservebeleid van de Centrale Bank van Suriname c.q. de regering, heeft een enorme schok teweeg gebracht in de samenleving. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) gaat onder strikte voorwaarden mee met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) over het beheer van de valutakasreserve. Het vermoeden bestaat dat onder druk van de Centrale Bank van Suriname c.q. de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, de bankiersvereniging akkoord is gegaan over het beheer van de valutakasreserve.

Voor mij is het duidelijk: “Bouterse, Hoefdraad en Van Trikt vormen de Surinaamse Bermudadriehoek.” Deze drie heren schijnen gevaarlijker te zijn dan de Bermudadriehoek, waar vliegtuigen en schepen op mysterieuze wijze verdwijnen. Het schandaal bij de Surinaamse Postspaarbank spreekt boekdelen. Op mysterieuze wijze zijn bij de SPSP miljoenen Surinaamse dollars verdwenen.

Financiële deskundigen, waaronder de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en oud-bankier Jim Bousaid, hebben gewaarschuwd voor een enorme financiële ramp. De Centrale Bank van Suriname dwingt de lokale banken om de euro’s en Amerikaanse dollars van klanten onder beheer van de CBvS te brengen. Er is hier duidelijk sprake van gelegaliseerde diefstal; het zijn gelden van burgers die zonder toestemming, overgeheveld worden. De regering pleegt inbreuk op het eigendomsrecht van de burgers. Het voelt alsof je met maffia te maken hebt, waar er geen legale regering is, waar je je recht kan halen.

Het is geen verrassing dat Bouterse de waarschuwingen van de financiële deskundigen, naast zich heeft neergelegd. Regeringsleden steken veel tijd in het veiligstellen van hun eigen belangen en te weinig op het verwezenlijken van de belangen van het arme volk. Deze regering houdt zich veel meer bezig met corruptie faciliterend beleid, dan de beloofde “kruistocht tegen de corruptie”.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) meldde onlangs dat de internationale reserves zijn gegroeid boven de US$ 613 miljoen. Volgens deskundigen is de groei te danken aan de vele leningen die Suriname op de internationale kapitaalmarkt heeft genomen. Het is toch schaamteloos dat de CBvS c.q. de regering, pronkt met geleend geld. Wat een geweldige “prestatie” van regering Bouterse-Adhin!

Dat het geld van de burgers op een gelegaliseerde manier geroofd wordt door de CBvS c.q. de regering valt niet te ontkennen. Dit is echt schokkend. De aan de commerciële banken toevertrouwde gelden van de burgers lopen nu een reëel gevaar. Ik hoop niet dat we een tweede Griekenland worden.

Bouterse maakt zich helemaal niet druk over de adviezen die door financieel deskundigen worden gegeven; hij gaat te lichtvaardig over deze zaak. Hij heeft geen boodschap aan kritiek die men levert. Integendeel, krijgt de CBvS-governor, Robert van Trikt, complimenten van Bouterse. Ik hoop niet dat die euro’s en Amerikaanse dollars van het volk straks gebruikt zullen worden voor verkiezingsdoeleinden.

Een koe van zondag zal het ook weten dat deze regering met die euro’s en Amerikaanse dollars van de hardwerkende burgers, de wisselkoers zal trachten omlaag te brengen. De regering zelf levert geen prestatie om valuta te verdienen; zij is afhankelijk van leningen.

Er zit een levensgroot verschil tussen wat Bouterse het volk belooft en wat hij uiteindelijk in de praktijk daadwerkelijk doet. Wanneer het om financiën gaat, heeft deze regering er geen enkel probleem mee om burgers op “legale” manier geld afhandig te maken. Neem maar als voorbeeld de belastingverhogende maatregelen. Wie de geschiedenis kent van regering Bouterse, zal niet raar opkijken.
Het vertrouwen is geschaad in deze regering; het ligt nu aan de volgende regering om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen en het land zowel nationaal als internationaal weer acceptabel te maken. De bestuurlijke geloofwaardigheid moet weer hersteld worden.

Idris Naipal

VANDAAG