De misleidende info die Faya Pepre Nieuws verspreid op Facebook

Print Friendly, PDF & Email

Het is bekend dat op sociale media vaak informatie wordt verspreid die niet op waarheid berust. Als dat gebeurt voor propagandadoeleinden, kan dat kwalijk worden genoemd. Op de Facebookpagina van Faya Pepre Nieuws, een erg populaire site, is er een misleidende en onvolledige grafiek geplaatst, waarbij wordt gesuggereerd dat er van een handelsoverschot sprake is en waar men ook onterecht economische vooruitgang pretendeert. Er staat een toelichting bij, ondertekend door een ‘bezorgde burger, John P.’ De indruk wordt gewekt dat het hier om een serieuze analyse gaat en aan de reacties onder de post te zien, wordt deze met veel instemming begroet. Daarom volgt hier een ontkrachting van dit stuk, want de burger moet wel op de juiste manier worden voorgelicht.

Figuur 1: de misleidende grafiek Faya Pepre Nieuws

Als we echter naar de volledige tabel van de Centrale Bank hieronder kijken, zien we een totaal ander beeld dan wat Faya Pepre Nieuws het Surinaamse volk wil doen geloven. Een betalingsbalans is een overzicht van alle transacties van een land met het buitenland in een bepaalde periode (meestal een jaar). Zo ontstaat een totaaloverzicht voor betalingen aan het buitenland en ontvangsten uit het buitenland.

De betalingsbalans bestaat uit drie onderdelen, namelijk de lopende rekening (zeer belangrijk), de kapitaalrekening en de salderingsrekening, welke weer verder opgesplitst zijn in verschillende deelrekeningen. En dat is nou net de eerste misleidende actie die de schrijver van het artikel op Faya Pepre Nieuws de goedgelovige lezer wil aansmeren met deze ongeloofwaardige en totaal waardeloze grafiek.

Wij van STREI! trappen hier echter niet in. De tweede misleiding die we constateren is dat de meest belangrijke component van de betalingsbalans, de lopende rekening, ontbreekt. De lopende rekening is in de macro-economie een van de twee primaire componenten van de betalingsbalans (de andere hoofdcomponent is de kapitaalrekening). En laat men nou juist deze regel weglaten om het volk te misleiden en valselijk te doen geloven dat er sprake is van duurzame economische vooruitgang. In de tabel hierboven kunt u zien dat de lopende rekening er absoluut niet rooskleurig eruit ziet, in vergelijking met de Frontjaren (zie bovenste regel achter A. Lopende rekening). Sterker nog, tijdens de Frontjaren was de lopende rekening significant en fors positief, terwijl dat tijdens de NDP-regering vrijwel altijd negatief is geweest.

De derde misleiding is dat toename van de export absoluut geen verdienste van de regering Bouterse-Adhin is. Onze voornaamste exportproducten zijn namelijk goud en aardolie. Vooral de goudprijs apprecieerde heel goed in de periodes waarvan men zegt dat de export toenam. Het is dus geen deskundig beleid dat zorgde voor toename van de export, maar pure marktwerking.

Dit soort misleidende publicaties die Faya Pepre Nieuws publiceert zijn dus allemaal gefingeerde leugens om het volk te bedriegen en te doen voorkomen alsof de NDP-regering het goed doet, maar niets is minder waar. Deze regering voert zichtbaar slecht economisch beleid, met de enorme staatsschuld als levend bewijs dat het absoluut niet goed gaat met de economie van Suriname. En de torenhoge USD- en EUR-koers die vooralsnog niet te bedwingen zijn.

Het is de vraag hoe geloofwaardig Faya Pepre Nieuws nou eigenlijk is, maar ook de geloofwaardigheid en de deskundigheid van de parlementariër die de post plaatst (en daarmee ondersteunt) in deze mag in twijfel worden getrokken. Van een parlementariër mag op z’n minst verwacht worden dat hij op de hoogte is van hoe een betalingsbalans werkt. Of is hem ingefluisterd om dit te publiceren met de hoop dat de laaggeschoolde paarse massa hierin zal trappen? STREI! zal deze regering kritisch blijven volgen en er zorg voor dragen dat het volk geen knollen voor citroenen wordt verkocht.

Peter M. Wolff

VANDAAG