Cijfers liegen niet, maar men moet alles vertellen

Hoofdingang Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Foto: Suriname Herald

Op 25 juni is een ingezonden stuk van de heer Vivian Gordon gepubliceerd in de Ware Tijd onder de kop: Cijfers liegen niet: de kwestie van de Cubaanse artsen. De heer Vivian Gordon moet zich afvragen hoe het komt dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname niet optimaal is. Het is alom bekend dat deze regering weinig investeert in de gezondheidszorg, waardoor de zorg achteruitgaat, dat is gewoon de harde realiteit.

Het is een feit dat toename van de bevolking en veroudering van de bevolking gepaard gaan met een toename van de zorgkosten, waarop een land voorbereid moet worden/zijn. Ogenschijnlijk zijn de gezondheidscijfers van Cuba beter dan die van Suriname, wat de leeftijdsverwachting, kindersterfte en moedersterfte betreft.

Wat men niet vermeld heeft, is dat Cuba 11.5 procent van zijn bruto nationaal product (bnp) van $92 miljard in de zorg uitgeeft (jaar 2018). In 2016 was dat $970 per persoon (Bron: Wereldbank). Suriname geeft 5.5 procent van zijn bnp van $3.3 miljard (jaar 2018) uit aan de gezondheidszorg. In 2016 was dat $356 per persoon, dat in 2018 gedaald is tot $275 per persoon op een bevolkingsgrootte van bijna 600.000 inwoners.

De gezondheidscijfers van Guyana zijn veel minder dan die van Suriname, omdat de Guyanezen slechts $192 per jaar per persoon uitgeven aan de gezondheidszorg (2016).

Uit deze gegevens blijkt dat de maternale sterfte van Cuba en Brazilië niet veel verschilt. De kindersterfte in Brazilië en Suriname verschilt ook niet veel, maar wel met Guyana. Dat geldt ook voor de levensverwachting. Uiteindelijk is er een limiet aan de levensverwachting, omdat het leven eindig is.

Uit deze gegevens blijkt verder dat:
– de genoemde zorgindicatoren beter zijn, wanneer men meer geld ter beschikking stelt van de zorgsector;
– door de koersstijging de besteding in de zorg per inwoner gedaald is van $356 in 2016 tot $275 in 2018, die direct merkbaar is in de zorg;
– er een dreiging is tot sluiting van ziekenhuizen en tekorten aan medicamenten en verbruiks- en gebruiksartikelen in de zorg.

De heer Vivian Gordon pleit voor een oriëntatie/studiereis naar Cuba, waarin alle actoren deelnemen. Ik zie het nut van een oriëntatie/studiereis naar Cuba niet in; het is gewoon verspilling van geld. Ik pleit ervoor dat de overheid c.q. het Ministerie van Volksgezondheid meer investeert in de gezondheidssector, waardoor de burgers optimale zorg krijgen.

Idris Naipal

VANDAAG