Kritiek in democratisch land

Het is de laatste tijd een mode geworden, dat men veel kritiek levert via sociale media. Men gaat zover, dat zelfs de jeugd wordt ingezet om krachttermen te gebruiken tegen politici. Ook de hoogste leiding van het land wordt niet bespaard. In een democratische staat is er wel sprake van vrije meningsuiting en van een aantal rechten, alsook plichten conform de Surinaamse Grondwet. Echter, ment dient rekening te houden met het moraal en vooral met de normen en waarden. Het moet geen Janboel worden met vulgaire termen, waarbij men eenieder kan bedreigen of beledigen.

Kritiek is in feite een aanwijzing aan het adres van een ander, dat je een handeling niet goed vindt en die afkeurt. Het moet in geen geval destructieve kritiek zijn om iemand af te kraken, integendeel moet een eventuele kritiek goed onderbouwd zijn. Terecht is recent een persoon (Rudolf. H) aangehouden door het Surinaamse Arrestatieteam, die een denigrerende filmpje via sociale media verspreidde.

Conform het Wetboek van Strafrecht van Suriname, artikel:152 is opzettelijke bedreiging van het staatshoofd of van het waarnemend staatshoofd strafbaar. Voorts is ook strafbaar, indien men een geschrift of afbeelding of gegevens verspreidt. De strafbare feiten zijn misdrijven, waarop een sanctie staat van gevangenisstraf en geldboete.

Geconcludeerd kan worden, dat alhoewel het artikel in het Wetboek van Strafrecht is verankerd, het tot op heden in de praktijk juridisch niet veel heeft betekend.

Het is de hoogste tijd, dat de burgerij duidelijkheid krijgt omtrent de bovenvermelde wet en dat er drastisch wordt opgetreden tegen misbruikers en personen, die zich in het openbaar schuldig maken aan dergelijke feiten. Kritiek, hetzij afbrekend of opbouwend mag het volk altijd hebben, maar die dient binnen de perken te blijven. Bij het geven van kritiek staan trouwens normen en waarden centraal. Men moet wel kunnen omgaan met de nodige kritiek, want velen vinden het wel lastig. Wel moet die goed onderbouwd zijn en men moet zich zonder meer houden aan de geldende gedragscodes.

Elke criticus moet beseffen, dat hij niemand in zijn kruis moet tasten.

Roy Harpal

VANDAAG