Ernstige problemen met ID-kaarten in binnenland

Elektronische ID-kaart (e-ID). Foto: Biza
Print Friendly, PDF & Email

De Commissie 10 oktober 2018 is de laatste dagen structureel geconfronteerd met tientallen klachten met betrekking tot identiteitskaarten (ID-kaarten) van de bewoners in het binnenland. Verschillende delegaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) zijn momenteel in het achterland bezig met de nodige voorbereidingen naar de verkiezingen van 25 mei 2020 toe. Bij deze werkbezoeken aan het achterland zijn er geen materieel en materiaal meegenomen voor het maken van ID-kaarten. Dit heeft te maken met de introductie van de elektronische ID-kaart (e-ID).

Het probleem is echter dat de mensen in het binnenland die een ID-kaart hadden om te stemmen op 25 mei 2010 nu in ernstige problemen zitten. Hun ID-kaarten zullen uiterlijk in de maand mei 2020 vervallen. Hierdoor zullen zij geen gebruik kunnen maken van hun stemrecht. Volgens de Surinaamse wetgeving vervalt de eerste ID-kaart die op de juiste leeftijd is gemaakt na vijf jaar. Alle daaropvolgende ID-kaarten vervallen na tien jaar. Ook de jongeren die in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2015 voor de eerste keer van een ID-kaart waren voorzien, zullen ook in problemen komen bij de komende verkiezingen, omdat die ID-kaarten uiterlijk in mei 2020 zullen vervallen. De mensen maken zich ernstig zorgen over deze negatieve ontwikkelingen en hebben de commissie benaderd om dit kenbaar te maken, zodat er spoedig een oplossing komt.

De mensen zijn daarnaast niet in staat om de kosten te betalen naar Paramaribo voor het maken van een e-ID-kaart. Nota bene moeten de bewoners tweemaal afreizen naar Paramaribo voor het maken van een e-ID-kaart, namelijk de eerste keer voor het inleveren van de nodige gegevens en de tweede keer voor het afhalen van de e-ID. Dat brengt de vervoerskosten steeds hoger. Volgens de binnenlandbewoners werd in het verleden bij de controle gelijk een ID-kaart gemaakt voor hen die geen ID-kaart hadden en zij van wie de ID-kaart uiterlijk op de dag van de verkiezingen zou vervallen. Het is voor hen onduidelijk of de Biza- en CBB-delegaties speciaal naar de gebieden zullen afreizen voor het maken van de ID-kaarten, waardoor zij alsnog op 25 mei 2020 hun burgerplicht kunnen vervullen.

Het is voor de Commissie 10 oktober 2018 duidelijk dat bij het invoeren van de e-ID er zaken over het hoofd zijn gezien. Er is wel rekening gehouden met een overgangsperiode van drie jaar, maar er zijn geen speciale voorzieningen getroffen voor het binnenland. De invoering van de e-ID in het binnenland is duidelijk een groot probleem bij de komende verkiezingen, dat duurzame oplossing vereist. De commissie heeft twee voorstellen voor de regering in dezen, te weten:
• de regering moet de mensen gelijk voorzien van de oude ID-kaarten;
• de regering moet de mensen een generaal pardon geven, zodat zij met hun vervallen ID-kaarten kunnen stemmen op 25 mei 2020;
• de regering moet op centrale plaatsen in het binnenland units plaatsen voor het vervaardigen van de e-ID-kaarten, waarbij de burgers er makkelijk naar toe kunnen gaan. Hierbij wordt gedacht aan de residenties van de diverse grootopperhoofden en de locaties van de verschillende bestuurscentra en posten van de Medische Zending.

De commissie kijkt reikhalzend uit naar een spoedige en duurzame oplossing vanuit de regering, waardoor ook deze Surinamers op 25 mei 2020 hun burgerplicht kunnen vervullen.

L. Brunswijk (voorzitter)
R. Ravenberg (secretaris)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG