Commissie 10 oktober 2018 betreurt incident te Rosebel

Trucks Iamgold Rosebel Gold Mines aan het werk. Foto: IAMGOLD Rosebel Gold Mines

De Commissie 10 oktober 2018 heeft met grote verontwaardiging kennisgenomen van de gebeurtenissen in de Romaput van Iamgold Rosebel Goldmines. Wij betreuren het ernstig dat als gevolg van de escalatie er een dode en gewonde zijn gevallen. Wij hopen dat de gewonde landgenoot buiten levensgevaar verkeert en volledig zal herstellen van de opgelopen verwondingen. Aan de nabestaanden van de overleden landgenoot wensen wij veel sterkte toe met het verwerken van dit smartelijk verlies in deze moeilijke periode. In gedachten zijn wij bij jullie en leven mee met jullie. Moge de Here God jullie alle kracht geven om deze harde slag te overwinnen. Onze harten bloeden en wij zijn overvallen met verdriet nadat wij de diverse beelden via sociale media hebben moeten aanschouwen.

Wij verzoeken de gemeenschap en collegae van de overleden om het hoofd koel te houden en de autoriteiten de ruimte te geven om een objectief en diepgaand onderzoek te doen naar dit gebeuren. Het vernietigen van eigendommen van Iamgold Rosebel Goldmines zal de situatie alleen maar verergeren. Wij zijn tegen het plegen van illegale handelingen en burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij willen niet dat er wederom meerdere doden en gewonden moeten vallen. Wij kijken daarom reikhalzend uit naar de resultaten van het onderzoek, waarbij het rechtmatig gebruik van vuurwapengeweld onderzocht moet worden.

Wij verzoeken de regering en Iamgold Rosebel Goldmines om gezamenlijk te zoeken naar een duurzame oplossing in deze kwestie. Dit probleem speelt al jaren en het is steeds weer bewezen dat er nog geen sprake is van een duurzame oplossing. Het reageren op symptomen zal nooit voor een duurzame oplossing zorgen. Er moet een gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan worden om de oorzaken van dit conflict te achterhalen.

Daarna zullen er effectieve beleidsmaatregelen ontwikkeld moeten worden om dit probleem definitief op te lossen. Wij adviseren de regering en Iamgold Rosebel Goldmines daarom om internationale onafhankelijke deskundigen aan te trekken voor het verrichten van dit onderzoek. Elke dode is één te veel. Er mag geen (onschuldig) bloed meer vloeien, want niemand is daarbij gebaad.

Wij spreken de hoop uit dat er zo snel als mogelijk een bevredigende oplossing gevonden zal worden voor alle partijen en eenieder terug zal gaan naar de orde van de dag.

De Commissie 10 oktober 2018
Ing. L. Brunswijk, voorzitter
Dr. R. Ravenberg, secretaris

VANDAAG