VMSS distantieert zich van artikel in de Ware Tijd

Op 31 juli 2019 publiceerde de Ware Tijd een ingezonden artikel als Commentaar: “Huisvesting Afgestudeerden”. Dit artikel is niet afkomstig van de Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS), maar geschreven door een anonieme persoon die het heeft laten publiceren.

Na kennisname van de inhoud van dit ingezonden stuk distantieert het bestuur van de VMSS zich hiervan. De VMSS betreurt de wijze waarop deze persoon een eigen interpretatie heeft gegeven aan een eerder gepubliceerd artikel van de VMSS d.d. 30 juli 2019.

Het is nimmer de intentie van de VMSS om personen negatief te bespreken of te bekladden en zeker ook niet de president van de Republiek Suriname, Desi Bouterse. Integendeel, willen wij de president ondersteunen in zijn streven naar de realisering van het huisvestingsvraagstuk onder studenten en alumni.

Het bestuur van de VMSS veroordeelt met klem het taalgebruik, evenals de inhoud en toon van het artikel dat het toch wel als beledigend ervaart aan het adres van de president van de Republiek Suriname. Het benadrukt dat slechts middels dialoog en overleg met beleidsmakers en andere relevante actoren het huisvestingsprobleem onder studenten en alumni naar beheersbare proporties kan worden teruggebracht.

Wij ondersteunen het gegeven dat in een democratie de vrije meningsuiting dient te worden gerespecteerd. Echter, wij vragen personen om het doel van de VMSS niet te bemoeilijken, maar juist te ondersteunen en te helpen realiseren.

De studentenvereniging VMSS,

Paul van Dun LL.M
(voorzitter)

VANDAAG