Reactie VMSS op uitspraak minister RGB

Onder verwijzing naar het artikel in de Ware Tijd d.d. 5 augustus 2019 met als titel: RGB-minister mikt op 10.000 gronduitreikingen, moge het volgende dienen. De studentenvereniging van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS), heeft kennisgenomen van het voornemen van de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) om voor het eind van deze regeertermijn 10.000 grondbeschikkingen uit te geven en wel in alle districten.

Allereerst wenst de VMSS te benadrukken dat zij bijzonder onder de indruk is van dit voornemen, maar wenst de minister tegelijkertijd te herinneren aan een eerder gedane uitspraak (de Ware Tijd d.d. 23 mei 2019), waarbij de minister bij zijn aantreden als nieuwe minister van RGB aangaf het afgebrokkelde vertrouwen van studenten in het gronduitgiftebeleid te herwinnen en aan hen bij het versnelde gronduitgiftebeleid prioriteit te geven. De VMSS heeft wel opgemerkt dat het voornemen van de minister ook het streven is van de VMSS ten aanzien van de beloofde versnelde gronduitgifte.

De VMSS ondersteunt daarom het voornemen en het idee van de minister om met name in alle districten gronden uit te geven en vraagt eveneens om invulling te geven aan de eerder gedane uitspraak jegens studenten en hen te voorzien van een bouwgrond op grond van artikel 2 lid 1 van het Decreet van 15 juni 1982, houdende vaststelling van algemene beginselen inzake het grondbeleid. Zulks zal moeten leiden tot een duurzame oplossing van het huisvestigingsprobleem onder studenten en alumni.

De voorzitter van de studentenvereniging VMSS,

Paul van Dun LL.M
(student Masteropleiding HRM bij het FHR Institute for Social Studies)

VANDAAG