Pronken met andermans veren

President Bouterse en first lady Bouterse-Waldring maken een wandeling langs de verschillende cabana’s op de Palmentuin Waka Pasi. Foto: Suriname Herald

First lady Ingrid Bouterse-Waldring zegt dat met de opening van de ‘Craft Waka Pasi’ haar droom is uitgekomen. Ze is blij dat zij haar belofte heeft ingelost. De samenleving is uiteraard ook blij met die Craft Waka Pasi. President Desi Bouterse heeft zijn bewondering uitgesproken voor de bijzondere gedrevenheid van zijn echtgenote bij het uitvoeren van het project.

Bouterse noemde onder andere de efficiëntie, doelmatigheid en nauwkeurigheid waarmee zij haar werk uitvoert. De samenleving zou eveneens bewondering hebben voor de president als hij ook met gedrevenheid, vastberadenheid en enthousiasme het land zou besturen. Maar we missen die efficiëntie, doelmatigheid en nauwkeurigheid bij deze regering. Die attitude ontbreekt bij president Bouterse. Hij is meer verspillend bezig met onze schaarse middelen en de grote leningen, die leningenkoning Gillmore Hoefdraad sluit op de internationale kapitaalmarkt.

Op 15 augustus heeft India zijn 73e Onafhankelijkheidsdag herdacht. De Indiase ambassade in Suriname heeft ook de 73e Onafhankelijkheidsdag van de Republiek India herdacht. Heel opmerkelijk was in de toespraak van de Indiase ambassadeur Mahender Singh Kanyal, dat het wandelpadproject van de Palmentuin gefinancierd is door India en niet door de regering van Suriname of de first lady. Volgens de Indiase ambassadeur liggen er nog miljoenen aan middelen voor verschillende projecten voor de ontwikkeling van Suriname waaronder het zonne-energieproject voor het binnenland.

Het bevreemdt mij dan zeer dat bij de opening van de Craft Waka Pasi, first lady Bouterse-Waldring niet eens de naam van India heeft genoemd en ook niet publiekelijk heeft bekendgemaakt dat de Craft Waka Pasi door India is gefinancierd. Ze heeft de indruk willen wekken alsof dit project door het Bureau van de First Lady is gefinancierd, terwijl dat absoluut niet het geval is. Dit is pronken met andermans veren. Voor mij is het helemaal duidelijk, de first lady probeert met dit project politiek te scoren, want de verkiezingen van mei 2020 naderen.

Idris Naipal

VANDAAG