Reactie op afblazen bezoek van rechters van Inter-Amerikaans Hof

Het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten. Foto: Facebook

De Commissie 10 oktober 2018 heeft met grote verbazing en teleurstelling kennisgenomen van het afblazen van het bezoek van de rechters van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (IACHR). De commissie en andere gelijkgerichte groepen hadden zich reeds goed voorbereid op alle activiteiten in het kader van dit bezoek. Wat de commissie ernstig stoort is dat de regering als reden heeft opgegeven dat er een onveilige situatie heerst in het dorp Nieuw-Koffiekamp. De commissie kwalificeert dit als totaal bezijden de waarheid en het zoeken van spijkers op laag water door de regering. Een rein hart en moreel-ethisch geweten hebben niets te vrezen.

De regering moet ballen tonen en aangeven dat zij in ernstige verlegenheid zouden worden gebracht, omdat zij geen van de drie vonnissen naar de letter heeft uitgevoerd. Het gaat hierbij om het Moiwanavonnis, Kaliña & Lokonovonnis en Saamakavonnis. De recente verwerpelijke ongeregeldheden die hebben plaatsgevonden in het district Brokopondo, waarbij de heer Furgill Aloeboetoe op zeer wrede en lafhartige wijze uit het leven is weggerukt, is onder andere indirect het gevolg van het niet uitvoeren van het Saamakavonnis naar letter en geest door de regering.

Daarnaast zijn er vele concessies uitgegeven in de leef- en woongemeenschappen van de Inheemsen en Tribalen, terwijl het duidelijk verboden is in het Saamakavonnis. Ook hebben skalians toestemming van de regering om onder andere in het Paamakagebied en stuwmeer harteloos hun verwerpelijke milieuvernietigende activiteiten voort te zetten, wat wederom leidt tot de ontwrichting van het alledaagse leven van de nabijgelegen leefgemeenschappen, waarbij de gezondheid van deze gemeenschappen door het vervuilde water ernstig in gevaar is gebracht. De regering zou deze keiharde feiten niet kunnen verdedigen en ontkennen, want de visuele bewijzen die het IAHCR zelf zou gaan warnemen kunnen niet verdoezeld en/of gemanipuleerd worden.

Het is ook bezijden de waarheid dat het filmpje dat viraal gaat oproep tot protest. Dat filmpje roept op tot een manifestatie en morele ondersteuning aan mensen die de rechten van de Inheemsen en Tribalen gaan presenteren en/of verdedigen. Het IACHR zou de Inheemsen en Tribalen ook informatie verstrekken over de inhoud van de rapportages van de regering aan hun over de stand van zaken met betrekking tot het niet (volledig) uitvoeren van de vonnissen.

Ondanks deze onsmakelijke ontwikkelingen zullen wij het hoofd niet laten buigen. Het is juist een bewijs dat wij op het goede spoor zijn, waardoor de staat Suriname nu in het nauw is gedreven. Het afblazen van dit bezoek is één van de rare sprongen die de regering heeft gemaakt, maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

De Commissie 10 oktober 2018 zal met alle andere gelijkgerichte Inheemse en Tribale organisaties en individuen blijven strijden voor het uitvoeren van alle internationale uitgesproken Inheemse en Tribale vonnissen naar letter en geest. Het op waardige wijze wettelijk erkennen van de grondenrechten van Inheemse en Tribale volkeren en het ratificeren van de ILO Conventie 169 zijn ook zaken waarvoor wij tot het uiterste zullen strijden. De Inheemse en Tribale volkeren hebben ook recht op een menswaardig leven in hun traditionele woongebieden op het grondgebied van de Republiek Suriname.

De Commissie 10 oktober 2018
Ing. L. Brunswijk, voorzitter
Dr. R. Ravenberg, secretaris

VANDAAG