Reactie op ‘Hoefdraad: Duurzame aanpak huisvestingsvraagstuk’ (deel 2)

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Foto: Suriname Herald

“Het feit dat het risicoprofiel daalt en personen in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek om een huis te kopen of om een woning te bemachtigen, is dat een grote steun in de rug voor degenen die tot nu toe als unbankable worden gezien, gaf de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs (CvR), Amzad Abdoel, gisteren te kennen bij de behandeling van de ontwerpwetten Nationaal Woningbouwfonds (Wet Nationaal Woningbouwfonds) en Nationaal Garantiefonds Huisvesting Suriname (Wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting) in De Nationale Assemblee (DNA).” Suriname Herald d.d. 16 augustus 2019.

Ik citeer het artikel ‘China geeft Suriname duizend woningen cadeau’ op Waterkant.net d.d. 30 mei 2017. “Suriname krijgt duizend woningen cadeau van de Volksrepubliek China. Binnen een jaar begint de bouw van de eerste 350 woningen. Om dit het zover te krijgen heeft het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie een overeenkomst gesloten met de Chinese ambassadeur Zang Jinxiong. Intussen zijn al de eerste stappen gezet.

Een team van het Shanghai Architectural Design & Research instituut werkt aan ontwerpen voor onder meer de huizen en de afwatering. Ook wordt de bodem onderzocht te Vredenburg in het district Wanica, waar de woningen komen te staan. Het betreft zogenaamde sociale woningen van één tot drie slaapkamers. Er is een stappenplan uitgewerkt voor de bouw van alle duizend woningen.

In 2018 moet de bouw van start gaan. Binnen twee jaar moeten alle duizend woningen afgebouwd zijn. De overeenkomst is zodanig opgesteld dat ook Surinaamse ondernemers in de bouw een graantje mee pikken. China heeft eerder woningen geschonken. Een klacht bij het toebedelen van de relatief goedkope huizen is dat het er niet altijd eerlijk aan toegaat. Het gevolg is dat veel huizen leeg staan in een land met duizenden noodgevallen.” [einde artikel]

Volgens GFC Nieuws d.d. 14 september 2017 heeft de hierboven genoemde schenking van duizend huizen een waarde van ruim 100 miljoen Yuan, omgerekend ongeveer $15 miljoen.

Naar aanleiding van de hierboven genoemde tweede schenking van China de volgende vragen aan de Surinaamse regering.

1. Zijn de duizend huizen reeds gebouwd?
2. Zijn de duizend huizen reeds toegewezen? Welke instantie was belast met de toewijzing? Was de toewijzing geschied via loting of via vriendjespolitiek (names & faces)?
3. Waarde duizend huizen $15 miljoen; dus $15.000 per sociale woning. Hoeveel SRD of $ netto per maand moet een sociaal-zwakkere verdienen om in aanmerking te kopen voor zo een woning van $15.000?
4. Is de prijs van $15.000 voor een woning inclusief of exclusief perceel?

Er wordt met belangstelling uitgekeken naar de beantwoording van de gestelde vragen.

Lees hier deel 1 van dit artikel.

Ahmad Jhawnie

VANDAAG