Reactie op ‘DNA-leden uiten hun misnoegen over slechte pensioenuitkering Suralco-gepensioneerden’

De aluminiumsmelterij van Suralco te Paranam. (Archieffoto)

Enkele assembleeleden hadden gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) hun misnoegen geuit over de slechte pensioenuitkering van de gepensioneerden die werkzaam zijn geweest bij de bauxietmultinational Alcoa/Suralco. […..] Indien er een correctie zou komen, zouden de gepensioneerden een bedrag van SRD 3.200 moeten ontvangen. Het gaat om ongeveer zeshonderd gepensioneerden die gekozen hebben om in SRD te ontvangen. […..]

NPS-fractieleider Gregory Rusland toonde een stuk van een gepensioneerde die vanwege de koersontwikkeling SRD 1200 verdient. Hij vindt dat dit uitgezocht en opgelost dient te worden, voordat het bauxietbedrijf Alcoa definitief vertrekt.
Bron: Suriname Herald d.d. 23 augustus 2019

AJ heeft het uitgezocht en opgelost.
“De regering heeft het voornemen de Afobaka-stuwdam over te nemen, waardoor zij ongeveer 70 tot 80 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis kan besparen, stelt het NDP-assembleelid (Keshopersad Gangaram Panday).”
Bron: Suriname Herald d.d. 24 augustus 2019

Zeshonderd gepensioneerden x SRD 3.200 x 12 maanden = afgerond SRD 23 miljoen per jaar.

Besparing overheid US$ 70 miljoen x koers 7,52 = afgerond SRD 526 miljoen per jaar. Voor US$ 80 miljoen wordt het afgerond SRD 601 miljoen per jaar.

Onnodig om te zeggen dat de overheid de uitbetaling van de pensioenuitkering aan voornoemde zeshonderd gepensioneerden voor haar rekening neemt.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG