Chronische pijn wereldwijd groot gezondheidsprobleem

Wereld Fysiotherapie Dag wordt op 8 september herdacht en het thema dit jaar is chronische pijn. Menigeen wordt hiermee geconfronteerd en het zorgt voor ongerief en arbeidsongeschiktheid. Dat leidt weer tot verminderde productie en ongewenste sociaal-maatschappelijke situaties.

De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie is sinds 1974 lid van de World Confederation for Physical Therapy en wil in ieder geval aangeven dat chronische pijn ook haar aandacht heeft. Er lopen genoeg personen in ons land rond met pijn die al langer dan drie maanden aanwezig is. Dat is haast een gewone zaak geworden, omdat men vaak denkt dat er niets meer aan te doen is. Afhankelijk van de ernst en de oorzaak hiervan, is het altijd raadzaam om samen met uw behandelende huisarts of specialist, naar oplossingen te zoeken. Het hoeft dus helemaal niet zo te zijn dat u de rest van uw leven alleen medicatie moet gebruiken. Of ermee moet leren leven. Indien fysiotherapie volgens u gewenst is, maak het dan ook bespreekbaar. Ook kunt u zonder verwijzing direct een afspraak maken bij de fysiotherapeut. Soms is het, in geval u werkt voor een bedrijf, wel nodig een garantiebrief via de bedrijfsarts te ontvangen.

Chronische pijn heeft meestal geen relatie met weefselschade en kan jaren aanhouden. Er is sprake van een overgevoelige reactie van het lichaam op een eerder waargenomen gevaar. Statistieken tonen aan dat lage rugpijn meer beperkingen veroorzaakt dan elke andere aandoening. Slechts 1-5 procent van lage rugpijn wordt echter veroorzaakt door een ernstige ziekte of aandoening. Als de pijn lang duurt, krijgt men problemen om goed te functioneren thuis, op school, aan het werk en op sociaal vlak. Dit kan leiden tot isolatie en depressie. Wat ook bekend is, is dat mensen vaak ook een ‘vermijdingsgedrag’ gaan vertonen. Er wordt al snel aangehaald dat ze iets niet kunnen of mogen doen vanwege de pijn.

Bij de fysiotherapeut kan iemand met chronische pijn na onderzoek een behandelplan aangeboden krijgen specifiek voor diens klachtenpatroon. De mensen ontwikkelen vaardigheden voor pijnmanagement. Ook bij chronische pijn zal beweging horen en de fysiotherapeut heeft de nodige expertise om begeleiding hierin te geven. In alle richtlijnen wordt oefenen als onderdeel van de behandeling van chronische pijn aanbevolen. Wij beogen natuurlijk dat de hulpvrager zowel fysiek als mentaal weer actief deelneemt in de maatschappij. Desnoods op een aangepast niveau. Uiteindelijk gaat het erom dat de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie

VANDAAG