Jagernath Lachmon nog steeds geen held, maar een racist

Wanneer een dief heeft gestolen, zal die nooit zeggen dat die heeft gestolen. Zo zal een racist ook nooit zeggen dat die een racist is. Daarom kan ik mij voorstellen dat wanneer Jagernath Lachmon voor een racist wordt uitgemaakt het voor mensen die hem aanbidden een heel zware aanduiding is. Helaas zijn mooie woorden niet altijd waar en ware woorden niet altijd mooi. De VHP is bezig de samenleving in Suriname te misleiden met mooie woorden, daarom voel ik mij geroepen om mijn ware woorden te ventileren.

Het kan mij niet schelen wat de aanleiding is geweest waarom er in de jaren 50 etnische politieke partijen zijn opgericht. Het moment je een etnische politieke partij opricht, dan ben je een racist. In mijn vorig artikel heb ik dat uitgelegd. Belangrijk vind ik de uitspraak van Henck Arron en het antwoord van Jagernath Lachmon. In een krantenartikel van 25 augustus 1973 zegt Henk Arron: “Wanneer men werkelijk de VHP wil bestrijden dan moet dit nationaal gebeuren, omdat de VHP geen nationale partij is.” Als reactie op deze uitlating van Henck Arron zegt Jagernath Lachmon op 28 augustus 1973: “Dat de VHP geen nationale partij is, ligt niet in de naam. Het ligt in het optreden, de handelingen en de beginselen van de partij.” Op 21 september 2001, de verjaardag van Jagernath Lachmon, houdt die voorzitter een toespraak waarvan de aanwezigen overwegend Hindostanen zijn. Dat is 28 jaar later. Suriname is op 25 november 1975 onafhankelijk geworden. Suriname was geen kolonie meer en de Hollanders die maakten geen deel uit van de politiek.

Als we tellen vanaf de onafhankelijkheid van Suriname dan had de VHP onder leiding van Lachmon de gelegenheid om tenminste binnen 25 jaar de politieke partij te transformeren tot een nationale politieke partij. De voorzitters van de VHP na 2001 tot en met 2015 hadden de gelegenheid om de partij alsnog te transformeren tot een nationale politieke partij. Totaal had de VHP veertig jaar de gelegenheid om de VHP tot een nationale politieke partij te transformeren. Pas toen Chan Santokhi zowel in 2010 als in 2015 de verkiezingen had verloren, werd er besloten om de VHP open te gooien voor andere bevolkingsgroepen. Het is een noodgedwongen beslissing, omdat Santokhi heel graag president van Suriname wil worden. Die hele verbroederingspolitiek is een grote leugen. Kom het volk geen knollen voor citroenen verkopen. Alle etnische politieke partijen hebben als enig doel: verbetering van de economische positie van de leden. Dat is een keiharde realiteit. Al die andere argumenten die zijn aangehaald om de misleidende verbroederingspolitiek de hemel in te prijzen, mogen naar het rijk der fabelen worden verwezen.

De verbroederingspolitiek is echt geen romantische benaming van het verstandshuwelijk tussen de NPS en VHP. Het was echt geen koek en ei tussen Lachmon en Pengel zoals de schrijver laat overkomen. Zoals ik eerder aangaf: “Het was geen verbroedering uit ideologische overwegingen, maar uit lijfsbehoud.” Er zijn genoeg artikelen die aangeven dat in de jaren 70 er een verloedering was van de valse verbroederingspolitiek tussen Lachmon en Pengel. Zowel Santokhi als Gregory Rusland maken zich schuldig aan geschiedvervalsing. Santokhi doet aan geschiedvervalsing door te doen alsof die verbroederingspolitiek van Lachmon zo heilig was. Terwijl het puur een strategie was om te kunnen blijven overleven in de politiek, zodat VHP’ers hun economische positie konden verbeteren. Ik zou het eerder noemen een politieke verbroedering om economisch voordeel te behalen.

In 1991 was Lachmon zelfs bereid om samen te werken met de NDP indien Front voor problemen zou zorgen. Lachmon wenste binnenskamers Bouterse succes toe. Dus ook dat verstandshuwelijk tussen de NPS en de VHP was vals. Als die verbroederingspolitiek tussen de VHP en NPS zo hecht was als men laat blijken dan zou Lachmon nooit overwegen om samen te werken met de NDP. Wat dat betreft heeft Santokhi niets geleerd van die zogenaamde valse verbroederingspolitiek. Verbroederingspolitiek is niet op weg naar de verkiezingen BB met R roepen wat betekent “Bouta en Brunsie Rommel”.

Verbroederingspolitiek is niet wanneer het pas gekozen staatshoofd in De Nationale Assemblee zijn handen uitstrekt naar de oppositie om samen het land op te bouwen, dan reageert niemand van de oppositie. Dit geeft alleen maar aan hoe politiek onvolwassen Santokhi is. In de politiek moet je nooit in vijandschap leven met anderen, omdat je nooit weet wanneer er een moment komt dat je gaat moeten samenwerken.

Gregory Rusland doet aan geschiedvervalsing door de VHP te ondersteunen met haar verbroederingspolitiek. Het moment je aanwezig bent op de conferentie over verbroederingspolitiek, dan help je mee om het volk te misleiden. Terwijl Jopie Pengel zelf heeft aangegeven dat de verbroederingspolitiek van Lachmon meer schijn is dan wezen. Ik vind het gewoon hypocriet van Gregory Rusland om een krans te leggen bij het beeld van Jopie Pengel. Als Pengel in leven zou zijn, zou hij nooit de manier van politiek voeren van de NPS goedkeuren. Als je mij vraagt, zou de familie Pengel het moeten verbieden dat de NPS een krans gaat leggen bij het standbeeld van Pengel. Ook Jagernath Lachmon zou nooit hebben goedgekeurd de manier waarop Santokhi politiek aan het voeren is. De rancuneuze houding vanuit de VHP richting de regering is niet wat Lachmon de VHP’ers heeft geleerd.

Luister naar de boodschap in zijn verjaardastoespraak

Nee, ik ben niet kortzichtig. Op basis van feiten heb ik vastgesteld dat Jagernath Lachmon een racist is. Net als de voorzitters van alle etnische politieke partijen.

Riyaz Akhtar

VANDAAG