STREI! en de Hoefdraad-uitspraken van de VHP

Er is veel verontwaardiging ontstaan in de Surinaamse gemeenschap over de recente uitspraken van de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, over een mogelijke lening die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën van plan zou zijn te trekken bij de Amerikaanse Oppenheimerbank. Voor een bedrag van $500 miljoen zou minister Hoefdraad een lening willen afsluiten, waarbij de Afobakkadam mogelijk als onderpand zal dienen.

Als reactie op deze mededeling gaf minister Hoefdraad aan dat hij niet op speculaties ingaat. De Surinaamse regering heeft inmiddels ook een communiqué uitgebracht, waarbij deze zaak als een fabel wordt afgedaan. Wij van STREI! blijven echter waakzaam, omdat deze regering vaker zaken heeft ontkend die later toch op slinkse wijze werden uitgevoerd.

Als dit bericht op waarheid berust, verklaart dat ook gelijk waarom de twee discutabele wetten aangaande de Afobakkadam ten koste van alles en iedereen aangenomen moest worden in De Nationale Assemblee. Met de Afobakkadam in bezit heeft de regering namelijk weer onderpand om de zoveelste ondoorzichtige lening aan te gaan. De duistere leengeschiedenis van deze regering weegt niet op tegen het maatschappelijke belang van de dam voor Suriname. Het verpanden van de Afobakkadam mag daarom absoluut niet plaatsvinden ten faveure van deze corrupte regering.

De VHP bracht daarop naar buiten dat zij met grote bezorgdheid kennis heeft genomen van dit bericht. De VHP stelt verder dat zij procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zal vragen om de minister van Financiën in staat van beschuldiging te stellen, omdat hij het obligoplafond heeft overschreden. Deze lening zou een strafbaar feit opleveren, omdat de Wet op de staatsschuld uit 2002 is overschreden. Er is een wetswijziging geweest in 2017, maar die zal deze discutabele lening ook niet dekken. Voor dit vergrijp kan tien jaar gevangenisstraf worden geëist. Natuurlijk staat het de VHP vrij om kritiek te leveren op de governor, maar dit moet niet alleen met de mond worden beleden, er moet ook naar worden gehandeld.

STREI! is een buitenparlementaire politieke partij die de grondrechten van de mens hoog in het vaandel draagt. De Surinaamse burger opzadelen met torenhoge schulden is een aantasting van dit grondrecht. Dat is de reden waarom Maisha Neus op 15 augustus 2018 als burger van Suriname een rechtszaak heeft aangespannen tegen minister Hoefdraad van Financiën en mevrouw Adelien Wijnerman van het Bureau voor de Staatsschuld.

Het obligoplafond over 2016 zou zijn overschreden. Neus moet daarvoor nu regelmatig naar de rechtbank. Binnen De Nationale Assemblee hadden parlementsleden van de oppositie, waaronder de VHP, al lang hun stem hierover kunnen laten horen. Zij hebben echter, zoals de andere politieke partijen, verzuimd dat te doen en helaas komt de minister van Financiën hier nog mee weg.

Als een boosdoener niet op de vingers wordt getikt, zal die doorgaan met zijn kwade praktijken. Als men zich destijds achter Neus had geschaard en hun misnoegen toen bekend had gemaakt, zou de minister van Financiën het wel uit zijn hoofd laten om verder ontoelaatbare leningen aan te gaan. Maar zolang hoge ambtenaren niet op hun verantwoordelijkheden worden gewezen, denken ze dat ze door kunnen gaan met praktijken die het volk benadelen. Corruptie, het gebrek aan openbaarheid van bestuur en het ongestraft wegkomen met criminele daden moet stoppen in Suriname. En als daar hoge functionarissen voor vervolgd moeten worden, is dat gewoon niet anders.

STREI! verbaast zich wederom over het gemak waarmee regeerders de eed afleggen dat zij het land zullen dienen, om vervolgens deze afspraak met de voeten te treden. Hopelijk beseft u wel dat u aansprakelijk zal worden gesteld voor de wandaden die u pleegt tegen het Surinaamse volk! Dit zijn de eerste zaken die STREI! zal aanpakken als zij regeerverantwoordelijkheid krijgt.

#STREI!

VANDAAG