VMSS vindt staking BvL/ALS schending van recht op onderwijs

Artikel 38 van de Grondwet van de Republiek Suriname bepaalt dat eenieder recht heeft op onderwijs. Onderwijs is één van de fundamentele grondrechten van de Surinaamse mens. Met de staking van de BvL/ALS wordt er inbreuk gepleegd op dit recht. Als studentenvereniging zullen wij nimmer aan de kantlijn blijven staan en toekijken hoe inbreuk wordt gepleegd op fundamentele rechten van onze scholieren en studenten.

De argumenten die door de BVL/ALS worden aangedragen voor deze staking vindt de Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) absoluut niet steekhoudend, gelet op het feit dat het aanstellen of benoemen van een directeur van een school een beleidsaangelegenheid is van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De VMSS is een studentenvereniging die opkomt voor belangen (goede huisvesting, werkgelegenheid etc.) van studenten op universitair en hbo-niveau, maar heeft vorig jaar mandaat van de algemene ledenvergadering gehad om haar doelgroep uit te breiden naar scholieren van alle middelbare scholen in Suriname.

Om te voorkomen dat het onderwijsproces verder wordt verstoord, zal de VMSS de komende dagen in contact treden met diverse studentencommissies van diverse middelbare scholen om dit vraagstuk te bespreken en naar oplossingsmodellen te zoeken. Wij zullen in samenspraak met de scholieren en studenten pleiten voor een vlotte start van het schooljaar 2019/2020.

De VMSS haast zich door te stellen dat zij het stakingsrecht zoals genoemd artikel 33 van de Grondwet eerbiedigt. Echter, de argumenten die worden aangedragen voor een eventuele staking moeten steekhoudend zijn. In casu is de VMSS van mening dat de argumenten van de BvL/ALS niet steekhoudend zijn.

Onderwijs is één van de belangrijkste instrumenten om een land tot ontwikkeling te brengen. Als nu het onderwijsproces om ongegronde redenen wordt verstoord, hoe zullen wij werken aan goede en gekwalificeerde opgeleide kaders om dit land verder te ontwikkelen? Wij zullen nu met zijn allen een vuist moeten vormen en werken aan de verdere vorming en scholing van onze jeugd zonder enige verstoring van het onderwijsproces.

Paul D. van Dun
VMSS-voorzitter

VANDAAG