VMSS blij met uitspraak kortgedingrechter, draagt oplossingen aan

De Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) is blij met de uitspraak van de kortgedingrechter in de zaak tussen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de Bond van Leraren (BvL), maar wenst enkele voorstellen aan te dragen voor een duurzame oplossing van dit vraagstuk.

– In dialoog treden: aangezien er in casu een oordeel uitgesproken is als voorlopige voorziening, wordt voorgesteld dat partijen de strijdbijl begraven, in dialoog treden en de problemen/knelpunten zoals het mutatiebeleid, managementteam op de middelbare scholen, die geleid hebben tot de laatst gehouden onderwijsstaking alsnog bespreekbaar maken;
– Visie/oplossing van andere onderwijsbonden opvragen en meenemen voor een duurzame oplossing op lange termijn: er wordt eveneens voorgesteld dat het MinOWC in het kader van een breedgedragen en duurzame oplossing op lange termijn, de visie van andere onderwijsbonden opvraagt. We denken aan onderwijsbonden zoals: de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), de Katholieke Onderwijzers Bond (KOB), de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap (COB), de Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond (SOB), de Islamitische Onderwijzers Bond (IOB), de Bond Onderwijzers Sanathan Dharm (BOS), de Bond Onderwijzers Aryadewaker (OAD) en de Bond Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO);
– Geen politieke bemoeienis: politieke bemoeienis dient ver buiten gehouden te worden, gelet op het feit dat onderwijs uitermate belangrijk is voor de ontwikkeling van dit land;
– Integrale discussie opgang: indien er geen bevredigende oplossingen worden gevonden, wordt voorgesteld een algemene discussie op gang te brengen, waarbij alle stakeholders van het onderwijsproces betrokken worden om een duurzame oplossing op korte, middellange en lange termijn te helpen te zoeken.

De VMSS spreekt de hoop uit dat bovenstaande voorstellen worden meegenomen door betreffende instanties en dat partijen binnen de kortste tijden in dialoog zullen treden, teneinde te geraken tot een duurzame oplossing voor dit vraagstuk.

Paul D. van Dun
VMSS-voorzitter

VANDAAG