Er schuilt een addertje onder het gras

Print Friendly, PDF & Email

Vaker komen in de media berichten van onze first lady die schoolpakketten uitdeelt aan leerlingen of scholen voorziet van computerapparatuur. Als er een particulier initiatief is geweest om een school in Commewijne een opknapbeurt te geven, moet dat zeker ook worden gemeld. In dit district heeft de Baitul Rochmanschool, die al ruim 38 jaar bestaat, een schilder- en renovatiebeurt gekregen.

De school verzorgt basisonderwijs aan 170 leerlingen, die woonachtig zijn in Mariënburg en omgeving. De initiatiefnemer van dit project is John Kasdjo. Ook nam hij het initiatief om gelden in te zamelen voor het aanschaffen van schoolpakketten voor deze schoolkinderen.

Het begon met twintig schoolpakketten in 2016, tachtig in 2017 en in 2018 steeg dit aantal naar 350 schoolpakketten. En dit schooljaar hebben 560 schoolkinderen van de Baitul Rochmanschool en Mulo Ellen een schoolpakket mogen ontvangen. Een aantal donateurs heeft bijgedragen aan het welslagen van dit project. Een bijzondere waardering moet gegeven worden aan John Kasdjo die de trekker is geweest van dit project.

De moraal van dit verhaal is, dat we als burgers bereid moeten zijn om anderen te helpen zonder er iets voor terug te verwachten. En dat is wat in Commewijne is gebeurd. Als politieke partijen zich met dit soort projecten bezighouden, dan is er meestal wel een addertje onder het gras, namelijk het principe van ‘voor wat, hoort wat’. Ik doe iets voor jou, dan moet je voor mij stemmen. Dat geldt overigens niet alleen in Suriname, maar dit is inherent aan het menszijn. Geef met een goed hart, zonder er iets terug voor te verwachten.”

Bron: Suriname Herald d.d. 13 oktober 2019

Bonusquote: “Dat geldt overigens niet alleen in Suriname, maar dit is inherent aan het menszijn. Geef met een goed hart, zonder er iets terug voor te verwachten.”

In de Koran 74:6 zegt Allah tot de profeet Mohammed: “En verleen (bewijs mensen) geen gunsten uit winstbejag (om je te verrijken).” Met andere woorden, als je iets aan een ander schenkt, moet je niet de intentie hebben daarvoor iets terug te krijgen.

De Bhagavat Geeta 17:20 zegt: “Het geschenk welke gegeven wordt uit plicht, te juister tijd en plaats, aan iemand die het waard is, zonder dat men er iets voor terug verwacht, wordt beschouwd als barmhartigheid in de geaardheid goedheid.”

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG