Reactie op ‘Handelsbanken nu verdachten in 19,5 miljoen euro geldzending’

Biljetten van 500 euro. Foto: Reuters

De Surinaamsche Bank (DSB), de Finabank en de Hakrinbank worden door het Nederlandse Openbaar Ministerie als verdachten gezien bij de geldzending van 19,5 miljoen euro, die vanaf april 2018 door Nederland in beslag is genomen. Dit staat in een vandaag door de Centrale Bank van Suriname en de drie betrokken handelsbanken uitgegeven verklaring.

Suriname Herald d.d. 25 oktober 2019

Ik citeer uit het artikel ‘Merendeel in beslag genomen 19 miljoen euro behoort mogelijk vijf cambio’s toe’. Dagblad Suriname d.d. 30 mei 2018

De vijf
Per december 2016 waren er 25 cambio’s ingeschreven bij de moederbank. Dagblad Suriname kon van welingelichte bronnen de namen krijgen van vijf cambio’s, die mogelijk betrokken zijn bij het deel van de 19 miljoen euro. HJ de Vries Exchange NV, Surora Exchange NV, Exces NV, Unitel Exchange NV en Trade Exchange NV (Sahara Cambio) zijn expliciet genoemd. Het merendeel van het geld (ruim 12.5 miljoen euro) zou aan deze vijf cambio’s toebehoren. Dit zou ook bekend zijn onder de cambiohouders. Die zijn op vrijdag 25 mei 2018 om 22.00 uur door de minister van Financiën hierover ingelicht.

Geen reactie
Het punt is dat de cambio’s de herkomst van het geld niet kunnen verantwoorden. HJ de Vries Exchange NV en Unitel Exchange NV hebben er duidelijk voor gekozen om (nog) niet in te gaan op de kwestie. Unitel wenst de voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders niet over te slaan. De bedrijfsleider van Exces Cambio (voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders) is uitlandig. Trade Exchange NV (Sahara Cambio) zou nog contact opnemen met Dagblad Suriname. Bij Surora kon er geen leidinggevende worden bereikt. De cambio’s in kwestie reageren in beginsel strikt op de mededeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), die onlangs aangaf dat zij afspraken heeft met alle betrokken partijen om een persstilte te betrachten. De CBvS blijft in overleg met het Openbaar Ministerie in Nederland om deze zaak op te lossen.” [einde citaat]

Ahmad Jhawnie

VANDAAG