USV geen voorstander van wijziging Wet op staatsschuld

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) is evenals andere organisaties zoals het bedrijfsleven, politici, financiële topdeskundigen (VES/Bankiersvereniging) en de vakbeweging, geen voorstander van wijziging van de Wet op de staatsschuld. Steven Debipersad van de Vereniging van Economisten in Suriname zegt dat “de wet en elk element van de Wet op de staatsschuld, hiermee wordt uitgeschakeld. Behalve dat het leningenplafond verdwijnt, verdampt ook elke vorm van toetsing op nieuwe leningen, maar ook de achteraf regeling die bepaalt of er wel of geen sprake is van een schuld”.

In totaal is een bedrag van 21.000.000.000 (21 miljard) geleend. Volgens DNA-lid Riad Nurmohamed zijn er al 147 leningen. Wat is er met dat geld van de leningen gebeurd? Waar blijft de productie om inkomsten te genereren?

De initiatiefwet die de NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft ingediend om de strafbepaling op overschrijding van het schuldenplafond uit voornoemde wet te schrappen, is een misdaad tegen het volk van Suriname! De minister van Financiën kreeg al in 2017 carte blanche. Nu krijgt hij een vrij brief om de financiële catastrofe die al was ingezet, te continueren. Ditmaal gaat de NDP-fractieleider stappen verder. De minister hoeft aan niemand verantwoording af te leggen, ook niet aan het controlerend orgaan DNA.

In het rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat dateert van december 2018, staat dat slechts met toestemming van het parlement elke volgende lening die boven de 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitkomt, gesloten mag worden. Hiermee geven de regering en coalitie het signaal aan het IMF dat zij lak hebben aan hun adviezen en zorgpunten die in de jaarlijkse art IV rapportage staan.

Volksvertegenwoordigers die door het volk gekozen zijn om het volksbelang te dienen en het belang van het volk te bewaken, zullen met aanname van deze wet, hoog verraad plegen. Onze democratische rechtsstaat die een scheiding der machten behelst, wordt hiermede ernstig aangetast.

De USV doet een oproep aan onze volksvertegenwoordigers om de Wet op wijziging van de staatsschuld af te wijzen en het volk en de komende generaties te behoeden van een exorbitante schuldenlast en daarmee gepaard gaande extreme armoede. De USV doet een dringende oproep aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, om geen Russische roulette te spelen met onze staatsfinanciën en zich te onderwerpen aan wet en recht, zoals dit voor alle burgers geldt in het land.

Unie van Surinaamse Vrouwen (USV)
Asha Mungra
Voorzitter

VANDAAG