Zal de olievondst Suriname financieel-economisch redden?

Oliewinning in de zee. Foto: Shutterstock
Print Friendly, PDF & Email

Na de grote olievondsten van Guyana is nu Suriname aan de beurt om belangrijke winbare olievondsten te melden. Ik wil het Surinaamse volk van harte feliciteren met dit heuglijk feit. De toekomst kan er voor Suriname rooskleuriger uitzien. De vraag of Suriname op termijn aan zijn toekomstige schuldverplichtingen kan voldoen, is er nu eentje die gemakkelijk beantwoord kan worden, als er nog meer olie voor onze kust wordt gevonden.

Recentelijk heeft de Amerikaanse krant Financial Times een publicatie uitgebracht waarin er grote vraagtekens werden gezet of de Surinaamse regering nog wel aan haar toekomstige schuldverplichtingen kan voldoen. Zoals we weten heeft de huidige regering veel schulden gemaakt, zonder dat er aantoonbare terugverdienmodellen zijn gemaakt voor het aflossen van deze schulden. Dit is de internationale kapitaalmarkt niet ontgaan. Men maakt zich hierover zorgen, omdat de kans dat onze regering de investeerders hun geld kan terugbetalen alleen maar kleiner werd.

Met deze olievondst en hopelijk meerdere toekomstige olievondsten krijgt Suriname wat meer lucht in de longen voor wat betreft de slechte schuldpositie waarin we nu verkeren. Het is prijzenswaardig van de president om gelijk te melden dat wij als volk het hoofd koel moeten houden en dat deze olievondst een nationale aanpak verdient. Er zijn namelijk veel voorbeelden van landen die aantonen dat grote olievoorraden niet direct voorspoed voor de bevolking hoeft te betekenen.

Landen als Nigeria, Venezuela en Angola beschikken al decennia over enorme oliereserves, maar het lukt hen maar niet om het tot langdurige ontwikkeling voor hun landgenoten te brengen. Hebzucht, ondeskundigheid, corruptie en vriendjespolitiek zijn altijd een grote hobbel gebleken om, ondanks enorme olie voorraden, armoede in deze landen te bestrijden. Sterker nog, in bijvoorbeeld Venezuela groeit de onrust en armoede met de dag en vluchten dagelijks duizenden mensen de grenzen over voor een beter leven.

In Suriname moeten wij ervoor waken dat deze negatieve ontwikkelingen ons land niet overkomen. Daarom is de timing van deze olievondst perfect! 25 mei 2020 hebben we namelijk verkiezingen en krijgen wij de kans om zelf te bepalen welke politieke partijen wij het vertrouwen zullen gunnen om deze olievondsten tot duurzame ontwikkeling om te zetten. Welke politieke partij zal deze voor Suriname zeer belangrijke ontwikkeling kunnen omzetten in goed onderwijs, duurzame werkgelegenheid, hoogontwikkelde gezondheidssector, moderne infrastructuur zoals tunnels, bruggen, viaducten en snelwegen en een rechtvaardig sociaal vangnet?

Kan de politieke partij die wij zullen aanstellen om onze belangen te behartigen, zorgen voor goed industrieel en agrarisch beleid, voor verbeterde controle en veiligheid? Of kan zij onze nationale munt versterken zodat er geen lange rijen meer voor cambio’s ontstaan of cambio’s zelfs niet meer nodig zijn om aan euro’s of aan US-dollars te komen?

Ondanks dat er nu winbare oliereserves zijn gevonden blijven wij van STREi! met beide benen op de grond. In het klimaatakkoord dat Suriname ook heeft ondertekend, staat dat het gebruik van fossiele brandstof moet worden teruggebracht. Wereldwijd stappen autofabrikanten over van diesel- en benzineauto’s op elektrische auto’s. Ook omdat de waarde van olie sterk op en neer beweegt, dienen we niet te veel op deze inkomstenbron te steunen. Dit betekent dat STREi! zal vasthouden aan haar plannen om flink te bezuinigen bij de overheid. Dubbele salarissen van politici gaan wij ondanks deze olievondst niet meer tolereren, onnodige dienstreizen zullen aan banden worden gelegd. “7 even-mentaliteit” en “winti wai lanti pai” moet verdwijnen uit ons overheidssysteem.

De corruptie en vriendjespolitiek zoals we die nu kennen bij de overheid zal flink worden aangepakt en we zullen ons justitieel apparaat versterken om alle gestolen gelden en gronden terug in de schoot van de staat te brengen. De Belastingdienst zal worden omgezet naar een daadkrachtige inningsinstantie en STREi! zal een elite fiscale opsporingsdienst in het leven roepen om goudzoekers te registeren, te faciliteren, te beveiligen en ervoor zorgen dat er belastingafdrachten zullen plaatsvinden.

Er zullen regels worden opgesteld om ons milieu niet verder te vergiftigen met kwik en op termijn zal kwikgebruik strafbaar worden gesteld. De goud- en houtsector mogen flinke veranderingen tegemoet zien. Wij van STREi! zullen niet toestaan dat de vervuiling van onze rivieren zonder meer doorgaat en dat de binnenlandse bewoners generaties lang aan kanker zullen worden blootgesteld door ongecontroleerd kwikgebruik.

Gaat de olievondst Suriname financieel-economisch redden? De olievondst is een goede zaak, maar is niet direct de oplossing voor de immense problemen waarmee we nu in Suriname te maken hebben. Die zullen de burgers zelf moeten oplossen, te beginnen op 25 mei 2020.

Peter M. Wolff
STREi!

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG