Algemeen Pensioenfonds, SRD 145 miljoen weg?

Print Friendly, PDF & Email

Terwijl het Surinaamse volk het – nochtans onverklaarde – gebruik van zijn kasreserves van US$ 100-200 miljoen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan het herkauwen is, doemt de volgende moeilijk slikbare brok zich op.

De afgelopen periode kwam in de pers het reilen en zeilen van ons Algemeen Pensioenfonds (AP) aan de orde. Het AP heeft 47.000 deelnemers. Er is tot 2019 al SRD 145 miljoen geïnd. SRD 85 miljoen zou via de banken zijn belegd. Echter, weet het AP het fijne hiervan niet. Wel is dit geschiedt volgens de richtlijnen van het CBvS (daar gaan we weer). Met de resterende SRD 60 miljoen zijn er onroerende goederen gekocht. Ook hier weet het AP niet precies welke. Het fonds heeft, in tegenstelling tot haar wettelijke verplichting, nog nimmer een jaarverslag/-rekening gepubliceerd. Dat is niet haar taak, verklaart ze. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is ervoor verantwoordelijk (daar gaan we weer). Het wordt zo zoetjes aan onverteerbaar, terwijl dat misschien niet eens hoeft.

Het kan – onze ambtenarij kennende – dat er hier gewoon sprake is van onderschatting, slordigheid, lamlendigheid of de welbekende bureaucratie. Dat er een (schijnbare) oppervlakkigheid speelt, staat vast. Het Algemeen Pensioenfonds heeft een directie, een bestuur, een Pensioenraad en een Onderraad en geen van deze door de deelnemers betaalde krachten kan dus uitleggen hoe precies de gelden van de 47.000 mensen belegd zijn. Ook hebben geen van deze geledingen het nodig geacht om stampij te maken over het feit dat er na 5 jaar nog geen enkele jaarrekening/-verslag is gepubliceerd.

Maar de ongeruste opvliegers in de pers, moeten toch niet moeilijk te begrijpen zijn, nu er terechte twijfels of erger bestaan met betrekking tot de integriteit van deze regering? Het is toch simpel om openheid van zaken te geven? Publiceer gewoon zoals het hoort de jaarverslagen van 2015, 2016, 2017 en 2018. Het is toch transparant en verantwoord om gewoon uit te leggen hoeveel, hoe, waar en waarom het geld is belegd. Geef aan waarom de beleggingen garanties bieden aan de deelnemers.

Als dat niet gedaan wordt moet er toch een onderzoek geëist worden? Moet de procureur-generaal (pg) niet ambtshalve optreden? Of, waarom schrijft niemand de pg aan? Dit is belangrijk voor de deelnemers, die nu jong zijn en misschien niet zo bezig zijn met hun oude dag. Wel als de dag daar is…? Hoe riant is het niet om verzekerd te zijn van een behoorlijk inkomen na je 60ste voor de rest van je leven? Maar het is ook goed voor ons land.

Gezien de diverse ontsporingen de laatste tijd moeten er corrigerende en preventieve maatregelen getroffen worden. Certificeringen met audits kunnen hierbij zeker van dienst zijn. Iedereen hoort zich aan wet en regel te houden. Het hoort zo, we zijn het verplicht aan onszelf en de toekomst.

Hein Taus

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG