Ons financieel systeem zit klem

In september 2019 was een CBvS-delegatie in New York. Met de Federal Reserve Bank (Fed), de Centrale Bank van de Verenigde Staten, werden toen harde afspraken gemaakt voor het kunnen verkrijgen van contante US-dollars in Suriname. De CBvS-delegatie bestond uit de toenmalige governor Robert van Trikt (midden), Maikel Soekhnandan geflankeerd door George Soehawan en Rakesh Adhin. Foto: CBvS
Print Friendly, PDF & Email

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) kan geen contante Amerikaanse dollars meer importeren via de Federal Reserve Bank (Fed). De Fed is de Centrale Bank van de Verenigde Staten.

Wat is er eigenlijk gebeurd?
Tot nu toe werd het giraal geld van de CBvS overgemaakt naar de Fed (via bankoverboeking). Vervolgens stuurde de Fed de tegenwaarde ervan in Amerikaanse dollars als contanten naar Suriname. De Fed had daarbij als harde voorwaarde gesteld dat de dollars via de banken beschikbaar gesteld zouden worden aan het publiek en dus niet via de cambio’s. De CBvS heeft in samenspraak met de regering de belofte gemaakt dat zij de dollars niet aan de cambio’s zullen verstrekken.

In werkelijkheid heeft de regering de dollars aan Chotelal cambio verstrekt, dus niet aan de banken (zoals eerder beloofd aan de Fed). Het komt erop neer dat de regering de Fed voor de gek heeft gehouden. Nou, dat kun je maar één keer doen bij de Fed en tegelijkertijd ook de laatste keer. Die kraan van cash Amerikaanse dollars heeft de Fed nu dichtgedraaid. A keba nanga a show.

Het voor de gek houden van financiële instituten waaronder banken zit in de aard van het beestje. Anders gezegd, het is de gewoonte van regering-Bouterse. Eerder heeft de regering-Bouterse geld geleend bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarbij had de regering ook beloofd zich te houden aan de voorwaarden van het IMF. Toen de regering het eerste deel van het geld eenmaal in bezit had, heeft de regering gezegd dat zij zich niet meer zal houden aan die voorwaarden. Hier is ook het IMF voor de gek gehouden.

Is dit alles? Nee.
De regering-Bouterse heeft meerdere banken voor de gek gehouden. U weet het al. Onze eigen banken hebben ze voor de gek gehouden. Hoe? De regering heeft van onze banken geëist dat zij een deel van hun geld moesten parkeren bij de CBvS. Daarbij was aan de onze banken beloofd dat het geld op een aparte rekening bij een buitenlandse bank gestort zou worden. Wat gebeurde er? Zij hebben het geld gebruikt, zonder toestemming en zonder medeweten van onze banken. Dus onze banken hebben ze ook voor de gek gehouden.

Drie keer belazerd
Kortom, de regering-Bouterse heeft drie keer verschillende banken compleet belazerd (voor de gek gehouden). Twee keer heeft de regering in samenspraak met de CBvS twee internationaal zeer gezaghebbende financiële instituten belazerd (Internationaal Monetair Fonds en Federal Reserve Bank. Eén keer heeft de regering-Bouterse alle banken in Suriname belazerd. En als dat niet genoeg is, hebben ze daarmee het hele Surinaamse volk bedonderd, want het geld bij de lokale banken, is van het volk van Suriname.

Daar gaat de betrouwbaarheid van ons land. Geen enkel financieel instituut zal Suriname meer vertrouwen, met als gevolg… pariastaat, als wij die al niet zijn met onze CCC-rating op de internationale kapitaalmarkt. Een CCC-rating wil zeggen: “Uiterst onbetrouwbaar”.

Amerikaanse dollars uit Hongkong halen, kan ook al niet meer. Zoals u weet, heeft Nederland 19,5 miljoen euro in beslag genomen die bestemd waren om Amerikaanse dollars uit Hongkong te importeren. Die route is nu ook geblokkeerd. Het net rond het Surinaamse financiële systeem sluit zich nu. Het hele Surinaamse financiële systeem zit klem.

Wie denkt dat dit allemaal overdreven is, zal dit tussen nu en de komende jaren in de portemonnee voelen, ongeacht de politieke kleur. De donkere wolken hangen reeds in de lucht boven Suriname. Een sombere toekomst in de komende jaren is reeds zichtbaar.

Dit soort onrust en verwarring op de kapitaalmarkt stuwen de wisselkoers mede omhoog, niet de VHP (zoals de NDP dat zegt).

Sunil Sookhlall en Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG