Het Kabinet van de President aan de schandpaal

Het Kabinet van de President. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De heer Eugène van der San is directeur van het Kabinet van de President. Hij heeft in de pers een walgelijke, onverteerbare en onfatsoenlijke reactie geuit naar de heer Idris Naipal omdat hij het niet eens is met zijn kritiek. Suriname Herald maakt publiciteit hiervan en begaat een scheve schaats.

Dit bericht op 29 februari 2020 had nooit gepubliceerd mogen worden gelet op het taalgebruik van de heer Van der San. Het artikel zit moreel-ethisch en opvoedkundig fout. Ik begrijp wel dat Suriname Herald de wereld wil laten zien hoe een directeur van het Kabinet van de President zich misdraagt en onbeschoft opereert, maar dan nog moest dit onbeschaafd en ver beneden de norm van een woede-uitbarsting op een ander platform verschijnen. Wel mijn dank aan Suriname Herald dat wij dit hebben kunnen lezen wat afkomstig is van de hand van de heer Van der San.

De heer Van der San is een publieke figuur en is het aanspreekpunt van de president en dient zich aan normen en waarden te houden. Helaas blijkt nu dat hij dit niet heeft en hij heeft het Kabinet van de President tot schandpaal gemaakt. De verfoeilijke wijze van zijn schrijven geeft kennelijk aan hoe hij ook opereert op het kabinet. De president gebruikt zulke termen en platvloerse wijze van discussiëren niet, maar zit wel opgescheept met een directeur en kan derhalve dus ook besmet raken en zich een keer ook zo gedragen. Wij hopen en verwachten het niet. Dus meneer Van der San als dat uw doel is, stop dan ermee.

Wel is de president verantwoordelijk voor zijn directeur en hoort hij hem op het matje te roepen en disciplinaire maatregelen toe te passen vanwege onherstelbare schade aan het imago van het kabinet. De terminologie en interpretaties in het artikel van de heer Van der San zijn onacceptabel. Het artikel lijkt geschreven te zijn ergens waar er overmaat alcohol is gedronken dan wel overmaat drugs is gebruikt door iemand. Deze wijze van uiten als in het artikel moeten de mensen persoonlijk uitvechten en niet in de pers. Dit is wakamantaal die niet past bij de pet van een directeur. Wat moet de jeugd qua opvoeding en mentaliteit hiermee?

Inhoudelijk op het artikel zijn er toch enkele opmerkingen. Dat de heer Van der San beweert dat hij na zijn ministerschap is teruggehaald naar het Kabinet van President is kennelijk een trauma en interne wroeging. Meneer Van der San, dit is uw verhaal maar niet het verhaal van de president toen. U bent vernederd geworden middels een ontslag in korte tijd. U probeert wat genoegdoening te krijgen voor het onverteerbare voor u, maar doet u dat maar op een andere manier en naar betreffende persoon. U verwart zaken. Uw ontslag als directeur is niet geaccepteerd en dat is een andere zaak. U zegt niet geslapen te hebben met de moeder van de heer Naipal. De vraag die dan wordt gesteld is met welke moeders u dan wel hebt geslapen? Dit is een schandelijke vertoning van u en disrespectvol naar de vrouwen en ik denk niet dat de president dit van u accepteert. De samenleving in geen geval.

De heer Van der San gebruikt steeds de normloze betutteling van klootzak aan het adres van de heer Naipal voor zijn wroeging. Ook dit siert hem niet als directeur van het Kabinet van de President. Stel dat eenieder zich zo gaat uiten in publieke functies, dan zou u dit als eerste moreel verval noemen en terecht. De heer Van der San dreigt, chanteert met openbaar maken van gesprekken die hij heeft gevoerd met de VHP-leider. Ook dit siert u niet. U hebt een persoonlijk geschil met iemand en u wilt afspraken welke u als directeur hebt gemaakt met anderen nu in de ether brengen. U bent niet zelf respecterend en zeer onbetrouwbaar in deze. Wie zal er nog iets vertrouwelijks met u op het Kabinet van de President willen bespreken als u chanteert?

Hierdoor brengt u met uw rancuneus en onacceptabel gedrag eenieder op het Kabinet van de President in de problemen en u etaleert een walgelijke mentaliteit naar de samenleving toe en in het bijzonder de jeugd. U zegt verder geen politicus te zijn en gelukkig maar want u mist alle fatsoen en diplomatie in deze. Als laatste mag het duidelijk zijn dat wanneer u scheldwoorden en dreigementen gebruikt naar iemand dat het vaak betekent dat er waarheden in het spel zijn.

Uit goed fatsoen en verantwoord gedrag zullen de president, de regering en het parlement verplicht moeten optreden om deze meneer Van der San te corrigeren en disciplinaire maatregelen te treffen. De heer Van der San moet zijn artikel corrigeren op een fatsoenlijke wijze en ook excuses aanbieden aan de heer Naipal. Verder mag hij zelf consequenties hieruit trekken en zich afvragen of hij nog de functie van directeur van het Kabinet van de President kan bekleden.

President Bouterse, aan u de taak om maatregelen te treffen tegen uw ondergeschikte die het Kabinet van de President een beschamende slechte naam heeft bezorgd.

Hein Taus

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG