De COVID-19-misleiding

Print Friendly, PDF & Email

Het is heel jammer om te moeten toekijken hoe de wereld naar massahysterie wordt opgezweept aan de hand van misleidende cijfers betreffende het SARS-CoV-2-coronavirus. Hoeveel mensen staan erbij stil dat de cijfers van het aantal besmettingen en doden wereldwijd een vertekend beeld geven van de werkelijke situatie?

Neem bijvoorbeeld Italië; volgens het NRC Handelsblad zijn er “vraagtekens over de cijfers”: “Angelo Borrelli, het hoofd Bescherming Burgerbevolking dat elke dag om 18.00 uur de nieuwste cijfers bekendmaakt, zei zaterdagavond dat de 793 nieuwe doden „door en met” het coronavirus zijn gevallen. „Wij tellen alle doden, we maken geen onderscheid tussen met en door het coronavirus.” Men vraagt zich echter af of die dagelijkse cijfers de situatie goed weergeven. Van de doden wordt gezegd dat ze bijna allemaal al een of meerdere andere ziektes hadden, waardoor het een vraagteken blijft hoe dodelijk het coronavirus precies is.Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat bij een groot aantal mensen dat thuis (regelmatig is dat een bejaardentehuis) overlijdt, geen coronatest wordt gedaan.”

Dus, men maakt geen onderscheid tussen doden met of door het coronavirus en bij heel wat van de doden die wel geteld worden als ‘coronadoden’ is er zelfs helemaal geen test gedaan? Hoe is dit mogelijk?

Italië is helaas niet een uitzondering; in andere landen gebeurt precies hetzelfde. De Telegraaf berichtte op 1 april 2020 dat het aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus 1173 bedroeg, maar als we gaan kijken naar de publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar de cijfers vandaan komen, zien we dat slechts 54 (!!) mensen vermoedelijk daadwerkelijk gestorven zijn als gevolg van alleen het coronavirus, terwijl 750 van de mensen al leed aan één of meerdere onderliggende ziekten waaronder cardiovasculaire aandoening en hypertensie, immuundeficiëntie, nieraandoening en zelfs chronische longaandoening. In de VS staat er zelfs vermeldt op de website van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bij het aantal COVID-19-gevallen en doden dat “de gegevens zowel bevestigde als vermoedelijk positieve gevallen van COVID-19 omvatten”. Meer voorbeelden zijn te vinden op mijn blog.

Het lijkt erop alsof er opzettelijk een bepaald beleid wordt uitgevoerd welke ertoe moet leiden dat COVID-19 veel erger en gevaarlijker gaat lijken dan het werkelijk is. Want verschillende artsen en wetenschappers wereldwijd geven aan dat COVID-19 niet veel erger is dan de normale griep die we kennen. Stamcelbioloog Dr. Bruce Lipton PhD gaf dat in een vroeg stadium al aan, en waarschuwde dat de onnodige angst en hysterie rondom COVID-19 veel meer schade zou kunnen aanrichten dan het virus zelf – niet alleen als het gaat om de gezondheid van het individu maar ook de economie.

In een publicatie in het International Journal of Antimicrobial Agents getiteld “SARS-CoV-2: fear versus data” (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300972) (19 maart 2020) geven de onderzoekers aan dat “er geen significant verschil blijkt te zijn tussen het sterftecijfer van SARS-CoV-2 in de OESO-landen en dat van gewone coronavirussen”. Verder blijkt volgens hun analyse dat “een SARS-CoV-2 infectie statistisch gezien niet ernstiger kan worden beschreven dan een infectie met andere coronavirussen in de omloop. […] Ten slotte lijkt SARS-CoV-2 in de OESO-landen niet dodelijker te zijn dan andere circulerende virussen.”

Volgens de cijfers van worldometer blijkt verder dat 95 procent van de mensen die positief testen voor het SARS-CoV-2 virus geen of milde symptomen vertonen – symptomen die te vergelijken zijn met de normale griep. Hoeveel mensen staan erbij stil dat jaarlijks miljoenen mensen wereldwijd besmet raken met influenzavirussen en dat honderdduizenden sterven als gevolg daarvan? Daarover is er geen paniek, maar het zou me niet verbazen als er wel grote paniek zou ontstaan als de media op dezelfde manier dagelijks het aantal influenza besmettingen en doden zou publiceren.

Terwijl vele van de artsen en onderzoekers die durven om zich uit te spreken over de misleidende informatie worden gecensureerd, zien we dat wereldwijd roverheden over gaan tot het implementeren van de meest draconische maatregelen op basis van die informatie. Zoals een artikel op Medium.com (inmiddels gecensureerd) getiteld “Evidence over hysteria - COVID-19” (20 maart 2020) aan gaf: “Lokale overheden en politici veroorzaken enorme schade en ontwrichting met weinig bewijs om hun draconische decreten te ondersteunen. Lokale overheden zijn in een soort wedloop om elkaar te overtreffen met autoritaire stadsverordeningen om te laten zien wie er meer "overvloed aan voorzichtigheid" heeft.”

Beate Bahner, een advocate gespecialiseerd in medisch recht in Duitsland, heeft op 3 april 2020 aangekondigd gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de coronaverordening van de lokale roverheid. In een persbericht […] stelt ze: “De maatregelen zijn overduidelijk in strijd met de grondwet en schenden in een tot nu toe ongekende omvang een groot aantal grondrechten van de burgers in Duitsland. […] Het wekenlang beperken van uitgaansmogelijkheden en uitgevaardigde contactbeperkingen op basis van de somberste toekomstmodellen (zonder rekening te houden met zakelijke en kritische adviezen van deskundigen) alsmede de volledige sluiting van bedrijven en winkels […] zijn ongrondwettig tot in de hoogste graad. […] Het percentage zieken met dodelijke afloop van COVID-19 werd door deskundigen bepaald op slechts 0,1 procent (dit is één op de 1.000 geïnfecteerden en dus vergelijkbaar met een ernstige griepepidemie). Bovenal is de autopsie van mensen die zijn gestorven aan/met corona dringend nodig om vast te stellen waaraan deze meestal oude mensen met meestal veel ziekten daadwerkelijk zijn overleden.”

Ook lokaal merken we dat de Surinaamse roverheid met steeds draconischere en fascistischere maatregelen komt die thuishoren in een politiestaat, waaronder, zoals mevrouw Nita Ramcharan heeft aangegeven, de bijzonder gevaarlijke maatregelen betreffende “fake news”.

Het is belangrijk dat we ons rationeel en kritisch opstellen, zelf op onderzoek uit gaan en ons goed laten informeren voordat het te laat is.

Karel Donk

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG