Op weg naar de paarse dictatuur

Print Friendly, PDF & Email

De kritische rechtgeaarde burger mag ook terugblikken hoeveel wetten met veel machtsvertoon tot heel laat in de nacht op uiterst ondemocratische wijze werden doorgedrukt door de paarse coalitie ondersteund door leden van de twee handlangerspartijtjes. Staat u er maar even bij stil dat verwijten daarover uit de oppositie en delen van de media, geen moment en met geen woord zinnig werden weersproken door de coalitie, aangedreven door de meest ondemocratische, vaak zichtbaar wrokkige mevrouw de voorzitter die ook listige ontkenningen en verdraaiingen gebruikt om de oppositie te muilkorven. Samen met de jonge ondervoorzitter Melvin Bouva worden heel wat normale woorden niet geaccepteerd zoals het woord “misleiding” en nog enkele. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voelt al te gauw haar (heilige) stoel aangevallen.

Deze voorzitter had het volk in augustus 2015 welzijn en welvaart beloofd. Dat zijn de resultanten van goed rechtgeaard bestuur en meer productie tegen verminderde importen en noodzakelijke economische hervormingen. Maar zie anno heden in welke economische malaise ons land verkeert mede dankzij de blijkbaar ongrijpbare Gillmore en dat dit nare politieke implicaties heeft. De hoofdverantwoordelijke president Desi Bouterse ontweek zo vaak laf genoeg de verantwoording aan het parlement. Beide genoemde ambtsdragers zouden aldus grandioos afgerekend moeten worden door de kiezer op hun onacceptabele politiek die nu bijkans tien jaar heeft geduurd.

Dat duo bijgestaan door medestanders, wijzen het volk slechts op de vele geleverde veldprestaties, maar praten leugen en misleiding goed alsmede de herhaalde bedreigingen naar de rechterlijke macht. Ze weerspreken hun onbehoorlijk bestuur niet. Dan steken politieke monetaire crisissituaties ook de kop op. Hun type leiderschap en nationale politiek is ook blootgelegd. Intussen verarmt het grootste deel van het volk in de vrije val. maar niet de inner circle van baas en de bevriende schatrijke paarse elite om hem heen, waaronder ook grote exportboys.

Aangezien de moed de baas tot in de schoenen zakt, verkleedde hij zich in militair uniform om zichzelf en aanhang de moed in te spreken en het volk impliciet te laten zien, dat hij nog lang geen afstand kan nemen van de dreiging uit de geweldscultuur die door backing van het Nationaal Leger overging naar de “25 Februari Beweging” en de beruchte bewapende volksmilitie. Inmiddels moeten baas, bevel en comparanten nu eens wel goed begrijpen dat het Nationaal Leger geen bezit is van geen enkele pres, of Bouta en paarse kliek. Het leger moet goed beseffen dat ze er is om de landsgrenzen, soevereiniteit en het volk te beschermen tegen buitenlandse indringing en behoort ondeelbaar en betrouwbaar te zijn. Ons Nationaal Leger moet de Cubaanse politieke ideologische scholing radicaal afwijzen. Want zie dat het leger van Venezuela misbruikt is om de machthebbers Hugo Chávez en Nicolás Maduro in stand te houden en het volk aldaar te onderdrukken. Anders is het een aanrader om dit Nationaal Leger te ontmantelen en de gifmengers te vervolgen.

Juist de cynische volharding en arrogantie van hun paarse politiek brengt veel onvrede onder het volk. Een ex-militair in legeruniform ziet kans ongecorrigeerd de rechterlijke macht te bedreigen en laat zijn haat en wrok de vrije loop. Hij loog het volk en leger ophitsend voor dat tientallen progressieve militairen in december 1982 afgeslacht zouden worden door de buitenlandse invasie. Met “progressief” wordt niet bedoeld vooruitstrevend, maar links marxistisch. Velen van onze lagere tot hogere rang militairen gingen bijna maandelijks naar Cuba om doctrine-dictaten te halen in 1980 tot 1982. Cuba staat wereldwijd bekend als de exporteur van bloedige revoluties naar diverse landen en heeft dat nimmer kunnen ontkennen omdat er genoeg bewijzen en videobeelden zijn.

Wat is er van de welvaart en het welzijn in die “revolanden” geworden zoals Venezuela? Cuba werkt al acht jaar aan herstel imagoschade door export van medici. Suriname werd tijdens de dictatuur van het militaire bewind het land zwaar verscheurd in diverse kampen. Zo konden we zelfs Bouta-advocaten, Bouta-notarissen, Bouta-medici enz. herkennen. De politie werd vernederd en stelselmatig ondergeschikt gemaakt aan de militairen. Wie maar geringste kritiek had, kreeg direct het etiket “contrarevolutionair” opgespeld want je zou destabiliserend bezig zijn.

Een geducht wapen van de vroegere revo-communisten en huidige paars is het gebruik van angst en het racisme, om het volk te kunnen verdelen en beheersen. De nieuwe Valutawet verbiedt de burger duizenden US-dollars in huis te bewaren. Eens bleek na inbraak dat een hoge ex-militair tienduizenden dollars in zijn huisbrandkast had, terwijl zijn woning ook nog militaire bewaking had. Hoeveel andere paarse toppers en grote boys hebben massavaluta in huis, waarnaar de National Risk Assessment (NRA) onder leiding van mevrouw Jennifer Van Dijk-Silos mogelijk opzettelijk niet naar kijkt. Is de NRA slechts voor bestrijding van financiering van terrorisme en witwassen? Wil men snuffelen in de bankrekening van bonafide burgers, maar wie garandeert de geheimhouding?

Coronavirus, lockdown, avondklok en de uitzonderingstoestand: zijn er andere dubieuze scenario’s die mogelijk uitgevoerd gaan worden onder het mom van bestrijding van corona? Maar laten we niet vreemd opkijken dat droppings en landings nu versneld gaan plaatsvinden zowel in het binnenland als in onze kustwateren? We geloven het pas als een dropping of landing per ongeluk ontdekt wordt. Gaat men ook onrechtmatige gronduitgiften en bevoordelingen doordrukken? Gaan we nu al de niet eens opgepompte aardolie aan China verkopen? Dan zal het volk het recht in eigen handen nemen.

Het volk moet nu wel ontwaken om harde strijd aan te binden tegen verdere verarming en zich niet te laten verdelen en misleiden, of zwichten en kiezen voor het kleine eigen belangenvoordeel. Verdeeldheid of een klein bloedbad onder het volk is zo gebeurd, maar dan zal het vele decennia duren om de vrede en eenheid wederopbouwen.

De titel “Vader des Vaderlands” moet niet toegekend worden aan iemand die zich graag omringt met personen van laag allooi en tevens alcohol verslaafd zijn of aan zeer discutabele politici die de rechterlijke macht grof en bij herhaling bedreigen, zeer mogelijk bloed aan hun handen hebben en feitelijk het grootste deel van het volk minachten. “Ik wens het volk een slapeloze nacht toe”, maar doorgaan als Godfather van grote boys van bedenkelijk niveau.

Mitch V. Klaverweide

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG