Stichting A Marron Kompas keurt werkwijze verdeling voedselpakketten resoluut af

Het bestuur van de Stichting A Marron Kompas onder leiding van Leo Brunswijk. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De Stichting A Marron Kompas, voorheen Commissie 10 oktober 2018, keurt de wijze van verdeling van voedselpakken in verband met de algehele COVID-19-lockdown in de gebieden langs de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonirivier resoluut af. De stichting betreurt het ten zeerste dat politieke partijen in de coalitie misbruik hebben gemaakt van het leed van de binnenlandbewoners om hun politieke kracht te tonen via het uitdelen van voedselpakketten, terwijl de pakketten zijn gekocht met middelen van het Surinaamse volk.

Het is onacceptabel om voedselpakketten te vervoeren met politieke campagne boten onder leiding van DNA-leden, terwijl het een nationale zaak betreft, waarbij wij het hart op de juiste plaats moeten hebben en meelevendheid en sociale gevoelens op de eerste plaats gezet moeten worden. Politiekvoering op basis van misbruik en miskenning van het leed van de medemens is politiek van zeer laag bedenkelijk niveau, waarbij politici duidelijk tonen geen moraal en ethiek te bezitten.

Het is verder te betreuren dat een DNA-lid van de grootste regeringspartij zich persoonlijk is gaan bezighouden met het verdelen van de pakketten in bepaalde gebieden. Klachten hebben de stichting bereikt dat dit DNA-lid haar partijgenoten in de gebieden voortrekt en bevoordeelt ten opzichte van personen die andere politieke partijen aanhangen, terwijl alle binnenlandbewoners in de verschillende gebieden hetzelfde leed momenteel doorstaan.

De verschillen in grootte van de voedingspakketten moeten zitten in de grootte van de diverse gezinnen en resoluut niet in het verschil van politieke kleur en overtuiging. Dit DNA-lid had het beter moeten weten dat als politicus op campagne voor herverkiezing zij afstand had moeten doen van zulke zaken, waardoor zij niet in een bepaalde bedenkelijke situatie terechtkomt, maar zij denkt duidelijk munt te slaan uit de huidige situatie.

Dit is duidelijk een teken van machtsdronkenschap en gebrek aan strategisch denkvermogen, wat kan leiden tot verlies van gezag en politieke ondergang. In een noodsituatie is het altijd wij, sociaal voelend en saamhorigheid, maar deze zaken heeft de stichting gemist bij het uitdelen van de voedselpakketten. Het was meer een politieke show, machtsvertoning en vermogen om voedselpakketten uit te delen voor het winnen van stemmen. De stichting protesteert krachtig tegen deze onacceptabele en verfoeilijke gang van zaken en keurt het resoluut af! Laat dat gezegd zijn!

De stichting stelt de autoriteiten de volgende zaken voor te weten:
– Alle politici en politieke campagne boten terstond uit de distributie zetten.
– De coördinatie van de distributieactiviteiten per direct overdragen aan het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR).
-De autoriteiten moeten de samenstelling van de pakketten bepalen en schriftelijk vastleggen aan de hand van de grootte van het gezin.
– De registratie en verdeling van de voedselpakketten in de dorpen overlaten aan het traditioneel gezag.

De stichting hoopt op een spoedige reactie van de autoriteiten, zodat de onprettige en onacceptabele situaties tot het verleden zullen behoren.

De Stichting A Marron Kompas i.o.
Ing. Leo Brunswijk, voorzitter
Dr. Ruben Ravenberg, secretaris

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG