Reactie van Joan Nibte op haar voordracht als presidentskandidaat van de PRO

Print Friendly, PDF & Email

Waardige Surinamers en allen die zich verbonden voelen met ons land. Vervuld van dankbaarheid, nederigheid en ook trots deel ik u mede, dat ik de voordracht heb aanvaard om presidentskandidaat te zijn van partij de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO). De voordracht is met volledige instemming en ondersteuning van het totale hoofdbestuur. Mijn dank gaat uit naar het hoofdbestuur voor het vertrouwen dat zij in mij gesteld heeft.

Mijn volk,
Op maandag 25 mei gaan wij samen bepalen welke nieuwe toekomst wij dit unieke en prachtige land, onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen toewensen. Ik wil uw president zijn omdat ik zeker weet dat u beter verdient. Samen met u wil ik mijn bijdrage leveren aan de groei van ons land en mijn schouders zetten onder het uitdagende werk dat ons na 25 mei wacht.

Na de verkiezingen van maandag, begint namelijk het echte werk van verbinding, eenheid en bovenal liefde voor elkaar. Laat u bij het uitbrengen van uw stem leiden door uw eigen ervaringen van de afgelopen moeilijke periode.

Mooie praatjes die gouden bergen beloven en partijen die kort voor de verkiezingen u nog willen verblinden door u te voorzien van kettingen en kraaltjes is het oude sprookje van korte termijn denken.

Gouden bergen zijn er zeker, maar zij zijn bedolven onder een flinke laag modder. Ik hoef u niet te vertellen wie voor die lading modder heeft gezorgd. Zij die verantwoordelijk zijn voor het feit dat hun zakken vetter worden en uw portemonnee steeds dunner. Nu moet u door uw lege portemonnee in onzekerheid lange rijen trotseren en uw hand ophouden. Daar zal met mij als eerste vrouwelijke president zeker een eind aankomen. U weet uit ervaring immers dat vrouwen in Suriname over het algemeen beter zijn omgegaan met het huishoudbudget.

Maandag gaan we naar de stembus, daarna wordt er een regering gevormd. Wij vertrouwen erop dat wij van partij de Partij voor Recht en Ontwikkeling samen met u dan puin zullen gaan ruimen. Daarna gaan wij samen werken aan een mooie toekomst. Dat wil ik doen met een groep integere Surinamers, mensen die u en dit land vooropstellen bij alles wat zij doen.

Laat niemand u wijsmaken dat het binnen de kortste keren weer goed zal gaan met ons land. Daarvoor zijn de uitdagingen te groot en is de opdracht te omvangrijk.

Waar u mij aan kunt houden is het volgende. Wanneer ik uw president mag zijn, zal die regering een schild om de meest kwetsbare groepen in onze samenleving te ondersteunen en de beschermen. De afgelopen 20 jaar heb ik dit met veel liefde mogen doen als advocaat. Nu neem ik graag met uw stem en hulp de uitdaging aan om dit voor de gehele Republiek Suriname te doen, zodat wij door verantwoorde maatregelen dit land er weer bovenop kunnen helpen.

Met oprechte dank.

Joan Meriam Nibte
Ondervoorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling
Een van de politieke leiders
Presidentskandidaat PRO
DNA-kandidaat in Coronie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG