Natievorming van Suriname doel, en geen middel

Print Friendly, PDF & Email

Recent en wel op dinsdag 2 juni keek ik naar een zoom-discussie/vergadering van de Kenniskring omtrent de verkiezingen via ABC TV. Ik hoopte dat ik verkeerd had gehoord, maar de passie waarmee Hardeo Ramadhin zijn betoog hield waarbij hij zelf door de presentator op de tijd gewezen werd merkte ik dat mijn zintuigen alles juist hadden waargenomen.

De heer Ramadhin vertelde heel enthousiast over ons kiesstelsel, waarbij hij aangaf allang tot het besef te zijn gekomen dat de VHP als Hindostaanse partij nooit zelfstandig de meerderheid der stemmen in Suriname zou kunnen halen. De enige reden om dat doel te bereiken zou zijn de partij open te gooien voor alle rassen en er een multiraciale partij van te maken. Op zich ben ik van mening dat anno 2020 waarbij onder andere zoveel gemengde huwelijken worden gesloten, er geen plaats meer mag zijn voor raciale politiekvoering. Echter bleek op geen moment uit het betoog van eerdergenoemde spreker dat er andere reden(en) waren om de VHP te transformeren.

Is het dan werkelijk zo dat natievorming van Suriname als middel gebruikt werd met het uiteindelijk doel verkiezingswinst in 2020 te behalen? Hopelijk ben ik verkeerd, maar indien niet hoop ik dat men zo snel mogelijk vanwege gewijzigde inzichten de nodige koerscorrectie zal plegen. Echter zal daar heel veel energie in gestoken moeten worden want als het uitgangspunt verkeerd is, te vergelijken met de fundering zal het een hels karwei worden om er een stabiel gebouw neer te zetten.

Laten we allen, niet alleen de VHP maar alle groeperingen samen, ernaartoe werken dat we voor eens en voor altijd moeten weten dat wij alleen dit geliefd land samen zullen moeten opbouwen. Wij allen zullen ervan doordrongen moeten zijn dat Suriname van ons is, dus de opbouw ervan zal alleen door Srananmans, zij die zich daadwerkelijk dat ook in de eerste plaats voelen, gedaan zal moeten worden. Als we nu niet tot dat besef komen vrees ik dat we in het jaar 2975 bij 1000 jaar onafhankelijkheid ook nog zullen blijven klagen dat de Nederlanders ons verdeeld hebben gehouden.

Siegmund W.A.G.I. Robles
swagj@sr.net

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG