Reactie op ‘Premieroof’

Gaarne wil ik reageren op het ingezonden artikel ‘Premieroof’ d.d. 24 juli 2020 van de hand van Roy de Miranda (RdM) op Suriname Herald.

RdM: “Met ingang van 1 augustus 2020 worden de premies voor de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen drastisch verhoogd. De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) motiveert die verhoging door te stellen dat de uitkeringen bij schades exorbitant stijgen.”

AJ: De hoofdreden waarom de Survam de WAM-premies drastisch heeft verhoogd, is dat de US$ koers tijdens regering-Bouterse (2010-2020) van SRD 2,80 is opgelopen tot SRD 14,00; een stijging met 400 procent. Daarover rept RdM met geen enkel woord.

RdM: “In principe zou dat juist zijn, ware het niet dat verzekeringen in de ware zin des woords, risicodekkend zijn. Sometime you lose, sometime you win. Maar door het steeds drukker wordende verkeer, de toename van verkeersdeelnemers en het roekeloos rijgedrag van sommigen, is het op de totale samenleving afwentelen van deze verhoging, welhaast crimineel.”

AJ: De Survam die ook slachtoffer is geworden van het beleid van Bouterse, wordt gecriminaliseerd (slachtoffer wordt als dader gezien). De hoofdschuldige in deze wordt helemaal buiten schot gehouden. De wereld op zijn kop.

Heer RdM, wilt u weten wie crimineel is? Ik citeer uit het artikel ‘Panelleden Kennis Kring leveren felle kritiek op regering’ d.d. 6 november 2019 op Starnieuws.

“Suriname is in handen van criminelen en demonen, zegt ondernemer Sham Binda. Hij is daar heel zeker over. Onderzoeker Roy Bhikharie stelt dat de regering onder leiding van president Desi Bouterse steeds meer maffiagedrag vertoont…….Het is een bende, een bende en nogmaals een bende. Het zijn criminelen die bezig zijn met ons Suriname, het zijn demonen die bezig zijn met ons Suriname.”

RdM: “De premieverhoging op deze wijze uitgevoerd, is zonder meer het torpederen van het no-claimsysteem en diefstal van gelden die nette verkeersdeelnemers toebehoren.”

AJ: Heer RdM, ook verzekerden plegen diefstal c.q. fraude. Ik citeer uit een nieuwsbericht over Nederland.

“Verzekeraars krijgen de vreemdste excuusjes te horen van mensen die willen dat er schade gedekt wordt. Toch prikken de aanbieders van de verzekeringen steeds vaker door de smoesjes. Dat is ook zeker nodig, want er wordt steeds meer verzekeringsfraude gepleegd. In 2018 probeerden in totaal bijna 13 duizend mensen fraude te plegen. Dit aantal is erg gestegen in vergelijking met 2017 met op precies te zijn 12 procent.

Het aantal van de gepleegde verzekeringsfraudes lag sinds de cijfers worden bijgehouden nog nooit zo hoog. Toch zal de premie helaas niet omlaag gaan. Dit komt doordat er ontiegelijk veel factoren meespelen bij de hoogte van de premie.”

Bron: “Steeds meer fraude gepleegd bij verzekeringen” d.d. 29 april 2020 op Waterkant.net.

Heer RdM, heeft u gelezen, er zijn ontieglijk (enorm, ontzettend) veel factoren die meespelen bij het bepalen van de hoogte van de premie.

RdM: “Tegen deze verhoging dient door dat deel van het volk, dat door deze nieuwe aanslag op de reeds schaarse middelen wordt gedupeerd, actie te worden ondernomen…..In dit kader zou een landelijk protest niet misstaan.”

AJ: Een landelijk protest is niet nodig. Bij de verkiezingen in mei 2020 heeft de NDP die debet is aan onder andere de ‘Premieroof’, een “Bigi Boi bek klap” gekregen.

Heer RdM, had u landelijke protestacties georganiseerd toen de US$ koers ging van SRD 2,80 naar SRD 7,00 en vervolgens van SRD 7,00 naar SRD 14,00?

RdM: “Er moet eens een keer een halt worden toegeroepen aan de in Suriname, reeds veel te lang heersende witteboordencriminaliteit.”

AJ: Heer RdM, wat zijn uw adviezen naar de huidige regering toe met betrekking tot het volgende bericht.

“De Nederlandse krant NRC stelt in een artikel dat vrijdag (23/2/2018) is gepubliceerd, dat de corruptie in Suriname nooit eerder zo groot was. “Goudconcessies, grondenrechten en overheidsopdrachten gaan naar de kliek rond president Bouterse en zijn partij. Ook zijn familie profiteert…… “Het is een maffiasysteem”, zegt Marten Schalkwijk van de Anton de Kom Universiteit van Suriname onomwonden. “Zo’n tien families hebben voor één à twee miljard euro geroofd.”

Bron NRC: “Suriname: een regering van dieven” d.d. 24 februari 2018 op Starnieuws.

Gerelateerd artikel: “Importeurs halen goederen tegen koers van SRD 15” d.d. 19 juni 2020 op Suriname Herald.

RdM wil verzekerden ophitsen tegen verzekeraars, zoals hij in zijn artikel op Suriname Herald: “Opkomend fascisme in Suriname”, mensen wil ophitsen tegen de VHP door haar te bestempelen als racistisch en fascistisch.

Ahmad Jhawnie

VANDAAG