Overdenking bij Inheemsendag 2020 en 130 jaar Javaanse immigratie

Het is belangrijk om gezamenlijk stil te staan bij de nationale gedenkdagen van ons volk. Het is bevorderlijk voor onze natievorming en voor onze eenheid als Surinaams volk, ook al zijn wij divers en verscheiden in etnische afkomst, cultuur, en religie.

Wij van de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) brengen daarom welgemeende felicitaties uit aan onze inheemse broeders en zusters in verband met de Dag der Inheemsen. Wij feliciteren ook onze Javaanse broeders en zusters in verband met de herdenking van 130 jaar Javaanse immigratie.

Als rechtgeaarde Surinamers zijn wij allen geroepen om gezamenlijk te werken en te strijden voor de verheffing en vooruitgang van ons geliefd land Suriname, een verheffing en vooruitgang die ertoe moeten leiden dat wij allen goed en prettig kunnen leven in een moderne en rechtvaardige samenleving, waar onze kinderen en kindskinderen in vrede mogen groeien en bloeien met wederzijds respect tegenover elkaar en ook met respect voor de natuur waar wij allemaal van afhankelijk zijn.

Hoe wij hier ook samen kwamen, anno 2020. Wi na wan en gado na wi fesiman.

BEP

VANDAAG