NDP: wij zijn één en horen bij elkaar!

Print Friendly, PDF & Email

De Nationale Democratische Partij (NDP) staat vandaag stil bij de herdenking van de Dag der Marrons. Op deze dag herdenken wij feitelijk de ondertekening van de vredesverdragen met de verschillende stammen in het binnenland. Het is 260 jaar herdenking van de door marron voorouders gevoerde strijd, die een basis heeft gelegd voor de nazaten. Het is ook precies tien jaar geleden dat de viering van de Dag der Marrons gefinaliseerd is als nationale feestdag tijdens de regering-Bouterse-Ameerali.

De marron broeders en zusters van de Ndyuka stam hebben de moedige strijd tegen onderdrukking en vrijheidsbeneming gewonnen. De strijd om zich zij aan zij, schouder aan schouder uit de positie van onderdrukking te halen was voor de voorouders van de marron een gemeenschappelijk doel. Zo hebben ook de andere stammen erop gestaan om het vredesakkoord met de wreedaardige kolonisatoren te ondertekenen in hun strijd voor een menswaardig bestaan en de erkenning van hun rechten.

De achterliggende gedachte van deze bijzondere dag weerspiegelt ook de ideologie van de NDP. Dit vanwege de moedige strijd die door de voorouders van deze groep is gestreden en het dekolonisatieproces om hun gemeenschappen tot ontwikkeling te brengen zonder enige vorm van onderdrukking. Het geloof van deze gemeenschappen om zelfstandig en als gelijkwaardige burgers hun gebied tot ontwikkeling te brengen is er een waarmee de NDP vanaf de oprichting rekening mee houdt.

De NDP roept eenieder op om rekening houdend met de COVID-19-situatie er op deze dag te kiezen voor bezinning in de plaats van uitbundige festiviteiten. Het is belangrijk om stil te staan bij de positie van de marron anno 2020 en hoe verder nationaal invulling kan worden gegeven aan de realisatie van gelijke kansen voor iedere Surinamer op basis van wederzijds respect en erkenning. Wij merken dat aan de landelijke vertegenwoordiging van de NDP en ook aan de decennialange vertegenwoordiging van onze partij in alle districten waar marrons wonen, waaronder Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini.

Wij wensen alle Surinamers een bezinningsvolle dag toe. Wij zijn één zijn en horen bij elkaar!

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG