PALU: “Verbrande Pride-vlag toont aan dat de verdraagzaamheid nog veel te wensen overlaat”

Tijdens de Pride Month in 2018, toen de PALU als eerste partij in Suriname haar partijvlag samen met de Pride-vlag uithing, zijn beide vlaggen verbrand. Foto: PALU

Op vrijdag 16 oktober is voor de tweede keer bij het partijcentrum van de PALU aan de Dr. S. Kafiluddistraat, de Pride-vlag door vandalen verbrand. Tijdens de Pride Month in 2018, toen de PALU als eerste partij in Suriname haar partijvlag samen met de Pride-vlag uithing, zijn beide vlaggen verbrand. Met wat technische aanpassingen heeft de partij datzelfde jaar weer de vlaggen kunnen hijsen. Gisteren hing slechts de PALU-vlag aan een afgesneden touw, als stille getuige dat ‘anders zijn’ nog steeds door velen moeilijk te accepteren is.

Elk individu gelijke kansen geven
Imran Taus, bestuurslid van de PALU, zegt dat het uithangen van de Pride-vlag een extra uiting is van de ideologie van de partij die een ontwikkeling van Suriname voorstaat waarin elke Surinamer moet worden meegenomen en gelijke kansen heeft. Het is tevens een ondersteuning aan de LGBT-beweging om ook op te komen voor de belangen van deze groep.

Onze maatschappij kan zich niet de luxe permitteren om personen uit te sluiten, maar bovenal hebben wij de plicht om de fundamenten van onze samenleving, namelijk liefde, respect en acceptatie van elkaar, te helpen bewaken. Om tot liefde, respect en acceptatie te komen is het belangrijk dat wij beginnen elkaar beter te begrijpen.

Groepen onderdrukken en of verzwijgen, of juist negatief afschilderen levert geen positieve bijdrage in het streven naar echte eenheid. Integendeel, vele sociaaleconomische ontwikkelingen in de wereld leren ons dat op langere termijn dit hard terugslaat op de samenleving en uiteindelijk zelfs de eigen ontwikkeling ondermijnt. Ook in Suriname hebben wij veel moeten betalen aan het ‘gedwongen’ rechttrekken van misstanden doordat grote groepen van mensen jarenlang uitgesloten worden van de algemene sociale en economische ontwikkeling van ons land.

Onderwijs kent alle kleuren van de regenboog
Om in een vroeg stadium en op brede schaal te werken aan het onderlinge begrip en wederzijds respect moeten wij ons onderwijs hervormen tot een instrument van natievorming dat sterke burgers vormt voor een stabiele samenleving. Daarbij zal het aanleren van niet alleen liefde en respect voor zichzelf als mens, maar ook liefde en respect voor de medemens een centraal onderdeel moeten zijn van onze natievormend onderwijs.

Educatie is daarom altijd ook een belangrijk middel geweest in de strijd tegen genderongelijkheid, homofobie, huiselijk geweld en racisme. De pas aangetreden regering heeft nu de kans om bij de beloofde hervormingen in het onderwijs deze aspecten mee te nemen.

De nieuwe minister van Onderwijs, Marie Levens, zei bij haar aantreden dat het ministerie alle kleuren van de regenboog kent en niemand uitsluit. De PALU moedigt de minister aan om in het belang van een harmonieuze en inclusieve samenleving de regenboog ook door te laten komen in het curriculum van ons onderwijs.

Blijven inzetten voor inclusieve samenleving
Het verbranden van de Pride-vlag zal de PALU niet weerhouden om haar ondersteuning aan de strijd voor een inclusieve samenleving te uiten. De partij ziet het, volgens Taus, als deel van haar politieke verantwoordelijkheid om zich te blijven inzetten voor een sterke samenleving die niet gescheiden wordt door etniciteit, huidskleur, seksuele geaardheid, genderidentiteit of partijkleur.

PALU

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG