Onderbuikgevoel

Foto: Suriname Herald

Op 11 februari 2021 verscheen in een der ochtendbladen een artikel van de columnist, de heer Stuart Rahan, onder de kop: “De H van VHP”. Een heel onthutsend artikel. Hij begint met: “President Chan Santokhi is Hindostaan, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is Hindostaan en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is Hindostaan”.

Verder stelt hij dat deze bewindslieden samen met de diaspora-Hindostanen er zeker van willen zijn dat de winsten van het geïnvesteerde Hindostaanse geld weer terugvloeien naar de rechthebbende Hindostanen. De oprichting van de NEW Surfin NV en de deelname van de ministers Ramdin en Achaibersing als rvc-leden geven aan dat elke andere Surinaamse etnische groep niet te vertrouwen is als het gaat om de besteding van het Hindostaanse geld. Deze conclusie raakt kant noch wal. Volgens ons gaat de heer Rahan heel kort door de bocht. Waarom legt hij zo’n nadruk op het Hindostaan zijn van deze politici? Heeft hij er moeite mee hen te aanvaarden als rasechte Surinamers?

Wij vinden dat als Surinamers in Nederland zich bundelen, om een gemeenschappelijk belang te willen dienen, men niet a priori etniciteit erachter moet zoeken. Eenieder is vrij zich te bundelen. Heeft de heer Rahan ook een verklaring voor het feit, dat elke keer als personen uit de Hindostaanse gemeenschap initiatieven ontplooien of hoge posities verwerven, uit de Creoolse gemeenschap daaraan snel een etnisch etiket wordt opgeplakt? Het is overduidelijk wie regelmatig ressentimenten aanwakkert. Waarom doen de andere bevolkingsgroepen dat niet?

Heeft de heer Rahan er moeite mee dat een Hindostaanse Surinamer president van het land is? De NPS, die overwegend uit Creolen bestaat, heeft in het land jarenlang leidinggegeven. Dat in die periode uit de Hindostaanse gemeenschap geen stemmen zijn opgegaan (ze bespeelden de etnische snaar niet) dat de Creolen zeer dominant het partijbelang/Creools belang nastreefden, wil niet zeggen dat het niet gebeurde.

De heer Rahan ziet Suriname als een niet-Hindostaans land. Daarom zullen volgens hem NEW Surfin NV en het diaspora-beleid Suriname niet tot ontwikkeling kunnen brengen. Hij vindt dat de betrokkenen bij de NEW Surfin bewust zich schuldig hebben gemaakt aan etnische uitsluiting en zich verheven voelen boven de rest.

Dit zijn zeer vergaande beweringen die op lucht gebaseerd zijn. Hoe weet hij dat de activiteiten als doel hadden de andere etnische groepen uit te sluiten? Inderdaad is Suriname een niet-Hindostaans land; evenmin is Suriname een Creools land. Suriname is van alle Surinamers.

We bewonderen de helderziendheid van de heer Rahan daar hij vindt dat de betrokken Hindostanen zich verheven voelen boven de rest. Is de heer Rahan zwaar gefrustreerd en heeft hij een minderwaardigheidscomplex? Zijn toon riekt naar haat jegens de Hindostanen.

In 1973 nam de NPK 1 deel aan de algemene verkiezingen in Suriname. Weet de heer Rahan welke etnische groep uitgesloten was bij de regeringsformatie? Is de heer Rahan een door een Hindostaanse Surinamer geschreven artikel tegengekomen, waarin geprotesteerd is tegen de toenmalige uitsluiting? Hoewel de Creolen zeer dominant het partij belang/Creools belang nastreefden, zijn er vanuit de Hindostaanse gemeenschap daartegen geen stemmen opgegaan. Toen was de uitsluiting WEL BEWUST. De heer Rahan dient te weten dat de Hindostaan zelfbewust en vreedzaam is en bovendien dezelfde, zo niet sterkere nationalistische gevoelens heeft als andere Surinamers.

Daarom protesteren we met klem dat Hindostanen door figuren als de heer Rahan gepresenteerd worden als een groep, die een gevaar vormt voor de stabiliteit van de samenleving. Als wij in een sociaal-culturele optiek als Hindostanen worden neergezet, dan hebben we daar geen problemen mee, maar het wordt een ander verhaal indien dat binnen een politiek-bestuurlijke optiek gebeurt.

Voorts stelt hij dat de racistische trekken van het huidige beleid de wil bij andere etnische groepen wegneemt om te participeren in het nieuwe ontwikkelingsproces. Waarop baseert de heer Rahan deze mening? Heeft hij enig wetenschappelijk onderzoek gedaan? Zo niet, laat hij dan ophouden met het verkondigen van onzin en het aanwakkeren van ressentimenten.

Verder schrijft hij: “Ik heb nog nooit eerder zo’n troebel onderbuikgevoel gehad. De miljarden Hindostaanse euro’s versterken juist dat enge gevoel en maken de instabiele economie nog wankeler”. We begrijpen hem, want nooit eerder is de VHP op eigen kracht zo succesvol geweest. Een kritische lezer van zijn artikel zal allicht tot de conclusie komen dat hij degene is die de etnische pook hanteert en niet de door hem gepresenteerde Hindostanen; immers ziet hij het huidige politieke beleid als racistisch. Onterecht, want de samenstelling van de coalitie in de ruimste zin van het woord is een redelijke weerspiegeling van de Surinaamse gemeenschap.

Soerdj Badrising
Jack Mohanlal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG