Medisch dossier Louis Doedel in verkeerde handen terechtgekomen

Louis Doedel

Het medisch dossier Louis Doedel is in verkeerde handen terechtgekomen. Het is onbegrijpelijk dat de directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) dit zeer belangrijke en beslist privédocument aan de minister van Volksgezondheid en niet aan de nabestaanden van deze volksheld overhandigde.

De reactie van de bewezen politiek historisch arm van geest zijnde bewindsman, voorspelt in het vervolg van deze buitengewoon belangrijke zaak weinig goeds. “De zaak moet niet emotioneel benaderd worden”, dat waren zijn woorden. Hoe gevoelloos en bruut zijn deze woorden niet, richting de nabestaanden die hun dierbare op beestachtige wijze kwijt zijn geraakt.

Het traject dat dit dossier ingaat, voorspelt voor het eerherstel van Louis Doedel weinig goeds. Ik baseer mij in die stelling op de uitspraak van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, maar in het bijzonder op die van de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, die zich in een persoonlijke ontmoeting met zijn Nederlandse collega liet ontvallen, het slavernijverleden niet langer opportuun te vinden. Dat betekent dat deze twee VHP-bewindslieden met hun uitspraken blijk geven van een politiek historische zwakbegaafdheid.

Het denken van deze bewindslieden loopt synchroon met dat van de VHP dat zolang zij bestaat, een slaafse houding naar alles wat Nederland betreft etaleert. Eeuwig dankbaar zijn aan Nederland, omdat het koloniale regiem toentertijd de contractarbeiders uit bittere armoede uit India haalde en naar Suriname bracht, alwaar deze in rijkdom geraakten.

De laatstgenoemde attitude, de bewezen onderdanigheid aan Nederland en de uitspraken van de voornoemde bewindslieden, plus de tomeloze drift van vooral het VHP-smaldeel binnen de huidige regering om Surinames ziel en zaligheid thans voor minder dan een habbekrats wederom aan Nederland weg te geven, maakt dat het Louis Doedel’s dossier op de meest korte termijn aan de nabestaanden van Louis Doedel ter hand moet worden gesteld, waarna die advocaten en medici in de arm nemen om Nederland ter verantwoording te roepen. En ook dat traject behoort de patriottische Surinaamse geschiedenis toe.

Ergo haal het dossier uit handen van koloniaal gemankeerden en leg die voor de rationele, maar vooral emotionele afhandeling in handen van de nabestaanden die wel weten hoe dit varkentje te wassen.

Roy de Miranda

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG