Visie van de BEP over etniciteit in Suriname

Print Friendly, PDF & Email

De afgelopen maanden is er in ons land, vooral in het politieke landschap, veel te horen en te lezen over opmerkingen en uitlatingen die neigen naar etnische polarisatie. Deze tendens kan indien deze zich verder ontwikkeld, of beter gezegd zich verder aanscherpt, de eenheid en solidariteit van en tussen de diverse segmenten of etnische groepen, ernstig aantasten en beschadigen.

Eenheid en solidariteit die vanouds als fundament dienen voor het mozaïek en de vreedzame Surinaamse samenleving en waarzonder nare en onprettige zaken zich kunnen voordoen in de maatschappij. Daarom moet bovenbedoelde beschadiging onder alle omstandigheden met goed en progressief leiderschap worden voorkomen. Goed en progressief leiderschap zoals bekeken in het kader van het ontwikkelen en realiseren van nationale doelen op sociaaleconomisch en educatief gebied.

Etniciteit in de Surinaamse context is voor de BEP absoluut geen fictie, maar een cultureel-maatschappelijke werkelijkheid, die is ontstaan als gevolg van onze historische en demografische ontwikkeling. Er heeft zich langs het patroon van vreedzame co-existentie een samenleving ontwikkeld, waarbij diverse culturen en etnische groepen een eenheid in verscheidenheid vormen.

De BEP vindt dat het model, dat als basis heeft gediend voor de huidige Surinaamse samenleving, gekoesterd moet worden en wel boven elke vorm die neigt naar etnische dominantie en intolerantie.

De partij roept Surinamers op, zich blijvend te verenigen en vanuit elke positie een bijdrage te leveren aan de eigen ontwikkeling en die van ons geliefd land Suriname.

Mediateam BEP

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG