Zijn de dubbele functies van Rusland verenigbaar of onverenigbaar?

Print Friendly, PDF & Email

Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), en Gregory Rusland, topman van de Nationale Partij Suriname (NPS) tevens assembleelid, zijn per 1 januari 2021 bezoldigd staatsadviseur. Zij zullen vier jaar en zeven maanden een ministerssalaris ontvangen met alles erop en eraan. Vanaf augustus 2020 zijn ze benoemd in deze functie, maar waren toen onbezoldigd.

Bron: Starnieuws d.d. 23 maart 2021

Volgens bestuurskundige August Boldewijn is er niets mis met de dubbele functies van de NPS’er Gregory Rusland, te weten parlementariër en staatsadviseur. De bestuurskundige zegt dat de politicus niet alleen als assembleelid gezien moet worden, maar als iemand die ook nog dient in een andere politiek-bestuurlijke functie.

Bron: Suriname Herald d.d. 25 maart 2021

Bhikharie: “Principes worden overboord gegooid met dubbele functies Rusland”
Er is wel sprake van schending van de trias politica in de case van de dubbele functies van Gregory Rusland, te weten parlementariër en staatsadviseur, zegt Roy Bhikharie, politiek deskundige en voorzitter van de Progressief Verheffende Partij, in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem heeft het hier betrekking op principes die overboord zijn gegooid.

Het werk van een parlementariër is geen enkele uurtjes job waarbij je er nog meer banen op na kan houden. Als parlementariër behoor je tot de wetgevende macht en als staatsadviseur behoor je tot de uitvoerende macht, licht Bhikharie toe. “Je bent lid van de wetgevende macht en moet namens het volk controlerende en corrigerende taken vervullen waarbij het nationaal belang wordt behartigd”, zegt Bhikharie.

Bron: Suriname Herald d.d. 28 maart 2021

Nederland
Normaal gesproken kan een persoon in Nederland niet een regeringsfunctie hebben én tegelijkertijd Kamerlid zijn. Dat past niet in de Nederlandse democratie die is geschoeid op dualistische leest: de volksvertegenwoordiging in de Eerste en Tweede Kamer controleert de regering die het land bestuurt. Een bestuurder kan niet gelijktijdig controleur zijn, want dan controleert hij zichzelf.

Bron: EW d.d. 29 maart 2021

Quote Roy Bhikharie: Als parlementariër behoor je tot de wetgevende macht en als staatsadviseur (is een regeringsfunctie) behoor je tot de uitvoerende macht.

Quote Elsevier Weekblad: Normaal gesproken kan een persoon in Nederland niet een regeringsfunctie hebben én tegelijkertijd (Eerste of Tweede) Kamerlid zijn.

Ter overdenking
Zijn deze twee functies compatibel (verenigbaar) of incompatibel (onverenigbaar): imam (voorganger) zijn van een moskee én tegelijkertijd voorzitter zijn van het bestuur van de moskee in kwestie.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG