Sociale zekerheid een lastenpost!

Assembleelid Jennifer Vreedzaam. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Na negen maanden regeren heeft de regering-Santokhi bewezen het sociale zekerheidssysteem te gebruiken als een gunst voor armen en niet conform hun belofte tijdens de verkiezingen met ‘w’o set’en’. Met de welbekende strategie van fake nieuws via diverse media en leugens over hoe het beleid onder andere in de gezondheidszorg gegarandeerd zou worden in tegenstelling tot de regering-Bouterse die het -zoals ze meermalen aangeven- niet goed deed en Chan het beter zou doen, blijken nu fabels te zijn geweest met als doel de verkiezingen te winnen.

Bovengeschetste omstandigheid laat blijken dat het fundamenteel recht op sociale bescherming van de bevolking in de strijd tegen armoede, verankerd in nationale- en internationale wetgeving, niet als prioriteit door deze regering wordt gezien. Meer nog het sociaal beschermingssysteem in deze tijd van COVID-19 en de slechte economische situatie, worden juist alleen als lastenpost gezien om het Internationaal Monetair Fonds (IMF) goedgezind te zijn, waar de nadruk op monetaire zaken wordt gelegd.

Met als rechtvaardiging bezuinigingsmaatregelen door de regering en het systeem politiek op te schonen, zonder een concreet beleidsplan en zonder te kijken naar een situatie gerichte ondersteuning zijn er meer dan 100.000 personen uit het BAZO/BZV sociaal systeem gegooid.

De noodkreten van het volk ten spijt, velen zitten met hun handen in het haar, kankerpatiënten, nierdialysepatiënten, zwangeren, ernstig zieken, kinderen, ouderen en dreigende werklozen vanwege COVID-19 die geen Bazo/BZV-verzekering kunnen krijgen.

Deze regering onder leiding van Santokhi bewijst keer op keer de sociale grondrechten van burgers te vertrappen en geenszins een handreiking naar het volk toe te willen doen.

Het kan heel hard gezegd worden, de inborst van deze regering spreekt boekdelen. Wie in armoede leeft, in een noodsituatie verkeert of door COVID-19 in nood is gedompeld heeft geen recht om een menswaardig leven te leiden.

Mede door deze harde maatregelen van de regering-Santokhi zullen de gezondheidsongelijkheden en sociale uitsluiting niet verminderen doch juist enorm toenemen.

Het doel van regering-Santokhi is het laten doodbloeden van het sociale zekerheidsstelsel om vervolgens de schuld in de schoenen van de vorige regering te schuiven. Met fake nieuws en leugens werd het sociaal contract van president Bouterse afgekraakt en niet ingezien dat er juist gelijke kansen en toegankelijkheid in onder andere de gezondheidszorg voor de samenleving gecreëerd werden.

Door het krampachtig vasthouden van deze regering aan een oeroud denken is duidelijk, dat zij er niet zijn voor een duurzame samenleving met evenwichtige kansen en rechten, maar zij streven naar een samenleving waarbij uitbuiting en het vergaren van kapitaal bij het volk, onder alle omstandigheden, prioriteit genieten.

De leuze ‘w’o set’ en’ is binnen enkele maanden na het aantreden helemaal ontkleed en is de daadwerkelijke inhoud ervan niets anders dan w’o set’ en gi un’ srefi (wij regelen alles voor onszelf).

Jennifer Vreedzaam
Lid van De Nationale Assemblee

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG